פרוטוקולים של דיונים

מחאת נכי צה"ל על התנהלות מחלקת השיקום במשרד הביטחון

2/12/2009

מחאת נכי צה"ל על התנהלות מחלקת השיקום במשרד הביטחון – המשך דיון

2/12/2009

מחאת נכי צה"ל על התנהלות מחלקת השיקום במשרד הביטחון

30/11/2009

פניות ציבור לגבי הגדרת נכויות אצל ילדים – הצעה לקבוע "נכות לילדים" במקרים של נכות לצמיתות

26/11/2009

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה על בסיס גיל), התשס"ט-2009

25/11/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ה-2008

19/11/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

17/11/2009

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

17/11/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' ), התשס"ט-2009

17/11/2009

מחסור במידע וקשיי נגישות כחסמים במיצוי זכויות הקשישים בישראל – במסגרת יום הקשיש

12/11/2009

פניות ציבור לגבי היעדר טיפול הולם עבור ילדות ונערות הסובלות מהפרעות אכילה

12/11/2009

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת

11/11/2009

הפגיעה בתקציבי המכונים להתפתחות הילד

10/11/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח-2008

4/11/2009

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008

4/11/2009

סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה

4/11/2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס'), התשס"ט-2009

1/11/2009

היטל בשל צריכת מים עודפת (הוראת שעה)

27/10/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים)

27/10/2009

נכים עולים מופלים יחסית למקבלי השלמת הכנסה

27/10/2009

נגישות ילדים בעלי מוגבלויות למקומות ציבוריים

21/10/2009

פניות ציבור לגבי התנהלות רשות המסים כלפי הורים לילדים נכים

21/10/2009

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2009

21/10/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט

13/10/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ‎2009 ו-‎2010), עובדים זרים

23/09/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - סיכום פרק הסיעוד

17/09/2009

הקצאת דיור ציבורי לזכאים – דוח מבקר המדינה 59ב', עמ' 233

17/09/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 17) (כפל קצבה), התשס"ז-2007

14/09/2009

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון) התשס"ט - 2009

3/09/2009

1. תקנות שכר מינימום (שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון) התשס”ח

3/09/2009

דיווח משרדי הממשלה על התקנת התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

3/09/2009

מדיניות כלכלית בנושא עובדים זרים בענף הסיעוד

28/07/2009

סוגיות הנוגעות לטיפול משרד החוץ בעובדים זרים – ישיבת מעקב

21/07/2009

הרחקתם מישראל של עובדים זרים לא חוקיים

21/07/2009

פניות ציבור לגבי השירות הניתן המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי

21/07/2009

דו"ח שנתי מטעם הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם

21/07/2009

בחינת יישום התכנית הממשלתית לסיוע לניצולי שואה ולקשישים נזקקים בהתייחס לגילאי 70-80.

21/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - מסירת מידע.

21/07/2009

פניות ציבור לגבי אי יישום תקרת דמי השתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים על ידי קופות החולים

22/06/2009

פניות ציבור לגבי ביצוע בדיקות סינון שמיעה ליילודים בבתי חולים

22/06/2009

פניות ציבור לגבי התנהלות רשות המסים כלפי הורים לילדים נכים

22/06/2009

דיווח הארגונים החברתיים על העובדים הזרים בישראל

22/06/2009

ממצאי מעקב – מעונות לאנשים עם פיגור שכלי – הליכי הפרטה וסדרי בקרה

18/06/2009

תכנית "אורות לתעסוקה" - מעקב

17/06/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק) (תיקון), התשס"ט-2009

16/06/2009

מכרוז האשפוז הסיעודי

14/06/2009

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) התרחשויות קשות ביותר בהוסטל פגועי הנפש "חיי עזרא" בנתניה

4/06/2009

עתיד תללי"ם

3/06/2009

מעקב וצילום קטינים חסרי ישע על ידי המוסד לביטוח הלאומי

3/06/2009

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט-2009

3/06/2009
עבור לתוכן העמוד