פרוטוקולים של דיונים

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט-2009

21/02/2010

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008, של חה"כ זבולון אורלב

18/02/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

17/02/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז 2007

17/02/2010

מסקנות דו"ח דורנר

17/02/2010

הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט-2009

15/02/2010

מסירת מידע ביחס לשירותי התחבורה הציבורית

15/02/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

9/02/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט-2009

8/02/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית הניסיונית), התש"ע-2010

8/02/2010

חקיקה חברתית – תפקידי הכנסת ותפקידי הממשלה

28/01/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 120) (זכאות לגמלת סיעוד למבוטח שאושפז), התש"ע-2009

28/01/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

27/01/2010

שילוב מקבלי קצבאות בעבודה (ויסקונסין)

27/01/2010

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)(היעדרות קרוב משפחה מעבודה), התש"ע-2009

27/01/2010

ילדים חולי צליאק – פתרונות חברתיים להתמודדות עם המחלה

24/01/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס') (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

24/01/2010

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ט-2009

14/01/2010

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ט-2009

14/01/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13) (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

12/01/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

11/01/2010

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): כוונת סגן שר הבריאות להפריד בין חולים וחולות פסיכיאטריות

6/01/2010

יישום חוק השילוב

5/01/2010

במסגרת יום הנכה הבינלאומי בכנסת:הנגשת מגורים בדיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית ופיזית

5/01/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

5/01/2010

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט

5/01/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

3/01/2010

המוסד לביטוח לאומי – סדרי הטיפול בחשדות לעבירות מרמה כלפי המוסד לביטוח לאומי – דוח מבקר המדינה

28/12/2009

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2009

28/12/2009

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009

24/12/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשס"ח-2008

24/12/2009

דיון במסגרת ציון הכנסת את יום הנכה הבינלאומי

23/12/2009

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009

23/12/2009

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009

23/12/2009

פעילות אגודת החירשים בישראל למען עולים חירשים

22/12/2009

פניות ציבור בנושא זימון נכים שאין להם הגדרת נכות צמיתה לוועדות ניידות ורפואיות חוזרות.

22/12/2009

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשס"ט-2008

22/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009

22/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118) (הארכת מועדים), התש"ע-2009

22/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115) (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשס"ט-2009

22/12/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התש"ע-2009

17/12/2009

מרכז שקד לילדים עם פערים התפתחותיים בתל-אביב

16/12/2009

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

10/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת עתניאל שנלר

9/12/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

9/12/2009

מעקב אחר יישום חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005

9/12/2009

התחייבות משרד הביטחון בנושאים הקשורים לשיקום נכים ולמשפחות שכולות – דו"ח מבקר המדינה 59א

8/12/2009

פניות ציבור לגבי השירות הניתן במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי

6/12/2009

פניות ציבור לגבי ביצוע בדיקות "סינון שמיעה" ליילודים בבתי החולים

6/12/2009

המדיניות בנושא הקצאת מים וקביעת תעריפי המים

2/12/2009
עבור לתוכן העמוד