פרוטוקולים של דיונים

דיון לקראת הנחת הצעת חוק הפיצוי לילדים עם תסמונת נוירולוגית ו/או גנטית הקשורה בנכות או בפיגור שכלי

7/07/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

7/07/2010

פניות ציבור של הורים לילדים נכים המבקשים את השתתפות המדינה בקצב שר"מ – קצבה למימון עובד זר

6/07/2010

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע-2010

1/07/2010

חשבונות מים מופרזים הנשלחים לאזרחים הצעתה של חברת הכנסת רונית תירוש

27/06/2010

הנחה בארנונה בנכס המשמש למגורי נכה נפש

22/06/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

14/06/2010

במסגרת יום השמיעה הארצי 2010 – דיון בדוח הוועדה הבינמשרדית לנושא מימון מכשירי שמיעה למבוגרים

8/06/2010

תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה

7/06/2010

זכויות ושירותים לילדים כבדי שמיעה וחרשים

1/06/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט-2009

1/06/2010

תקנות התעבורה (תיקון מס...), התש"ע-2010 בדבר הצגת תו נכה ברכב חונה

1/06/2010

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010

1/06/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט-2009

25/05/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

20/05/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008.

20/05/2010

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) כשלון הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד

16/05/2010

מצב חופי הרחצה במדינה – נגישות, זיהומים ופסולת

12/05/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009

10/05/2010

ספורט נכים – לרבות ההכנות לאולימפיאדת הנכים

10/05/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז- 2007

6/05/2010

ליקויי ראיה בקרב ילדים – אבחון וטיפול

6/05/2010

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט-2009.

3/05/2010

צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול) (תיקון), התש"ע-2010

3/05/2010

פניות ציבור לגבי תשלום בחניוני בתי החולים, עבור מבקרים מקרבה ראשונה של חולים, שמאושפזים תקופה ממושכת

3/05/2010

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – יצירת דרך גישה לאנשים עם מוגבלות), התשס"ט-2009

3/05/2010

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): חוסר הכרה בזכאות לתושבים חוזרים הלוקים במחלת הסרטן

28/04/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

28/04/2010

השתלבות ונגישות החרשים בתרבות – לציון יום ההתרמה

28/04/2010

יחסי עובד מעביד בענף הסיעוד

28/04/2010

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט-2009

25/04/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

14/04/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

13/04/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

13/04/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

13/04/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסירת מידע ביחס לשירותי התחבורה הציבורית), התש"ע- 2009

13/04/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

11/04/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009

8/04/2010

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפולים הפארה-רפואיים לילדים המצויים בספקטרום..

24/03/2010

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): חוסר מענים לטיפול בנפגעי נפש בקהילה של ח"כ חיים אמסלם

17/03/2010

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009

14/03/2010

השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה

14/03/2010

פניות ציבור לגבי זמני ההמתנה הממושכים לתורים לרופאים מומחים (מקצועיים) בקופות החולים

14/03/2010

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע

9/03/2010

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אילן גילאון: אי תכנון של משרד האוצר לתקצוב חוקי ותקנות הנגישות

9/03/2010

הסעות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

9/03/2010

מדיניות הממשלה בתחום העובדים הזרים – החלטות הממשלה האחרונות

7/03/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83 – הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010

3/03/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

23/02/2010

אבזור רכבי נכים

23/02/2010
עבור לתוכן העמוד