פרוטוקולים של דיונים

"דיון מהיר" בנושא: אי תכנון של משרד האוצר לתקצוב חוקי ותקנות הנגישות (2043 אילן גילאון) - מעקב

28/02/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסדות חינוך קיימים), התש"ע-2009

23/02/2011

"דיון מהיר" בנושא: אי תכנון של משרד האוצר לתקצוב חוקי ותקנות הנגישות (2043 אילן גילאון) - מעקב

23/02/2011

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) הרביזיה בתמרורי הדרכים פוגעת בחניית נכים

22/02/2011

פניות ציבור בנושא האפליה במתן טיפולי שיניים לאוכלוסיות המוגבלים בקהילה

22/02/2011

הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

22/02/2011

כשלון הרפורמה בסיעוד

14/02/2011

הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

9/02/2011

נגישות במערכת החינוך ומעקב בנושא הסעות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

8/02/2011

הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

1/02/2011

דיווח משרדי הממשלה על התקנת התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

23/01/2011

התאמות נגישות לתערוכה במקום ציבורי שאינו מוזיאון או גלריה

17/01/2011

הנגשת ספרים לאנשים עם מוגבלות בראייה

13/01/2011

העסקת תלמידים מגיל 16 במפעל מוגן במסגרת יום לימודים בחינוך המיוחד

27/12/2010

הנחות בארנונה לאנשים עם מוגבלות במסגרת היום הבינלאומי למען אנשים עם מוגבלות

22/12/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התשס"ח-2008 פרק ה', סימן ט"ו – שירותי דת

20/12/2010

מעקב ופיקוח אחר תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי (חוק לרון)

14/12/2010

ביה"ס "גלים" – בי"ס לחינוך מיוחד בחדרה

9/12/2010

תאגוד בענף הסיעוד

8/12/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010 – הכנה לקריאה שנייה

7/12/2010

ביטול מקצה אופני היד במרתון טבריה

23/11/2010

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007

22/11/2010

מעקב אחר יישום חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005

22/11/2010

חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

16/11/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010

9/11/2010

הכרת שפת סימנים ישראלית כשפה רשמית

3/11/2010

סכנת סגירה לספרייה לעיוורים

3/11/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 99)(סייגים להגבלת שעות חניה של נכים), התש"ע-2010

31/10/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' ‎96) (הצבת תמרור במקום חניה לנכה), התש"ע-‎2010

28/10/2010

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"א-2010 – לציון יום המודעות הארצית לחניית נכים

27/10/2010

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14)(העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010

27/10/2010

סיכום דיון בוועדת הכלכלה במסגרת יום מודעות לחניות נכים

לרגל יום המודעות לחניות נכים שקיימה עמותת נגישות ישראל, נדונו בוועדת הכלכלה של הכנסת הצעות חוק שעסקו בנושאי חניות נכים. פרוטוקול הדיונים והמסקנות בפנים
19/10/2010

פניות ציבור לגבי תשלום בחניוני בתי החולים, עבור מבקרים מקרבה ראשונה של חולים, שמאושפזים תקופה ממושכת

14/09/2010

צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התש"ע-2010

14/09/2010

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע

7/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

7/09/2010

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה)

7/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

7/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

7/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

5/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

5/09/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התש"ע-2010

12/08/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

12/08/2010

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9) (דחיית המועד לחובת הנגישות), התש"ע-2010

5/08/2010

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון – דחיית מועד חובת הנגישות), התש"ע-2010

3/08/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חנייה בתמרור המתיר חנייה לנכים), התש"ע-2010

1/08/2010

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון פרט א'7 בתוספת הראשונה להסכם), התש"ע-2010

25/07/2010

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז-2007

25/07/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 95) (נתיב לתחבורה ציבורית), התש"ע-2010

13/07/2010

פניות ציבור לגבי רכישת רכב לנכים בחברות ליסינג.

7/07/2010
עבור לתוכן העמוד