פרוטוקולים של דיונים

זכויותיהם של קטועי הידיים בביטוח הלאומי

30/04/2012

החלטה על הנחות בתשלומי המים לנכים ולשכבות חלשות

29/04/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 17), התשע"ב-2011, של חברי הכנסת שי חרמש יואל חסון, שלי יחימוביץ (פ/855)

23/04/2012

פניות ציבור לגבי סיוע משרד הבריאות לילדים נכים בעזרים רפואיים – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 30.1.2012

23/04/2012

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – אשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשית), התשע"ב-2012

22/04/2012

פניות ציבור לגבי התנהלות משרד הרישוי בנוגע לביטול תווי חניה לילדים נכים- ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 22.12.2010

22/04/2012

פניות ציבור בנוגע לבקשות להשכרת רכב לנכים מוגבלי תנועה

19/04/2012

תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

19/04/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)(תיקון), התשע"א 2011

19/04/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התש"ע 2010

19/04/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)(תיקון), התשע"א 2011

17/04/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)(תיקון), התשע"א 2011

17/04/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16) (החלפת מונחים), התשע"ב-2012

8/04/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16), התשע"ב-2011

8/04/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16), התשע"ב-2011

28/03/2012

דיווח של נציגי משרדי הממשלה על מצב הליך התקנת תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבתחומם.

22/03/2012

הצעה לסדר יום (דיון מהיר): ספר הליקויים החדש והשפעתו על 250 אלף ישראלים מקבלי קצבאות נכות

19/03/2012

פניות ציבור לגבי רכישת רכב לנכים בחברות ליסינג- ישיבת מעקב וסיכום. הישיבות הקודמות בנושא התקיימו ב- 28.11.2011 וב- 4.1.2012.

15/03/2012

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע-2009

15/03/2012

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7) (שינוי הרכב ועדת ערר וערעור על החלטותיה), התשע"ב-2012

13/03/2012

פניות ציבור לגבי רכישת רכב לנכים בחברות ליסינג- ישיבת מעקב וסיכום

13/03/2012

דוח משפחות מיוחדות בישראל 2012

7/03/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22) (פטור מארנונה למסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012

6/03/2012

היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה - רפואיים לילדים אוטיסטים

29/02/2012

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2) (החלת החוק על חולי פוליו שלקו מחוץ לישראל וטופלו בישראל), התשע"ב-2012

23/02/2012

פניות ציבור לגבי סיוע משרד הבריאות לילדים נכים בעזרים רפואיים

15/02/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון - גמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת), התשע"ב-2012

8/02/2012

הטיפול בבעלי צרכים סיעודיים בישראל בהשתתפות מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי

8/02/2012

סיור וישיבת ועדה ב"בית גנאור", קרית אתא

8/02/2012

פניות ציבור בנוגע לנוהל התאמת מכשירי שמיעה

8/02/2012

פניות ציבור בנושא הסעות נכים בוגרים למרכזי יום- ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 21.11.2011

8/02/2012

הצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010

7/02/2012

הכרה בצרכים מיוחדים של ילדים עולים על סמך אבחונים מארץ המוצא

6/02/2012

מגבלות חדשות של משרד החינוך לתלמידים מאובחנים כלקויי למידה

6/02/2012

סיור במרכז לבריאות הנפש "איתנים"

6/02/2012

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע-2009

2/02/2012

הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 6) (תעריפים מופחתים), התשס"ז-2007 של חה"כ משה כחלון ואחרים (פ/925).

2/02/2012

מסגרות ושירותים לילדים הסובלים מהפרעות נפשיות

31/01/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א-2011

24/01/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 פרק ה' – סימן י"ג – שירותי הדרכה והכשרה (תקנות 71 - 73א) וחוגים (תקנה 86)

24/01/2012

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט-2009

19/01/2012

פרוטוקול מס' 72 מישיבת הוועדה המיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים - הפיקוח על זכויות העובדים של זרים עובדים

17/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלות), התשע"א-2011

17/01/2012

במסגרת ציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בכנסת: דרכים להעלאת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

12/01/2012

דיון מהיר בנושא: תעריפי האשפוז הסיעודי

10/01/2012

יישום חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים-לציון היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות

10/01/2012

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ב -2011 - הסדרים בעניין הנחה באגרת רישוי רכב לנכה

5/01/2012

הצעת הממשלה לשימוש בתקציב ההתאמות ולהקצאתו בשנת 2012 בהתאם לחוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו- 2010 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2010

5/01/2012

הוועדה לפניות הציבור בכנסת דנה ברכישת רכב לנכה בחברות ליסינג

משכן הכנסת
הוועדה דנה באי יכולתו של אדם נכה לרכוש רכב מחברות ליסינג כנהוג היום בקרב מרבית הציבור. הבעיתיות נובעת מכך שאדם עם מוגבלות בניידות מקבל מהביטוח הלאומי הטבות שונות ברכישת הרכב בהתאם לרמת מוגבלותו בניידות וצרכי העזר להם הוא נזקק על מנת לנהוג

1/01/2012

תופעת "הנימבי" ("not in my back yard") התנגדות תושבים למגורים בשכנות למסגרות דיור של אנשים עם מוגבלות - במסגרת יום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

22/12/2011
עבור לתוכן העמוד