פרוטוקולים של דיונים

מצב העובדים הזרים בתחום הסיעוד והקריטריונים להעסקתם.

11/09/2006

הסעות למעונות יום שיקומיים

11/09/2006

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד)(תיקון מס' ), התשס"ו-2006

11/09/2006

צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים), התשס"ו-2006

11/09/2006

הצעת חוק הטבות לניצולי השואה, התשס"ו-2005

5/09/2006

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התשס"ו 2006

4/09/2006

גורל העובדים הזרים בימי המלחמה

4/09/2006

התמודדות עם מצבם של אנשים עם מוגבלויות המתגוררים בצפון.

4/09/2006

מצב הכפרים הערביים בצפון הארץ עקב מצב החירום – דו"ח "עו"סים שלום" (עובדים סוציאליים לשלום ורווחה)

4/09/2006

דיווח מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד הרווחה על שירותי הבריאות והרווחה באזור הצפון

4/09/2006

סכנה למחלת סרטן למורים מהשימוש בגיר

23/08/2006

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו-2006

22/08/2006

הענקת תעודת הכרה לבוגרי המקצועות הפארא-רפואיים

22/08/2006

מחלת האפילפסיה ודרכים לטיפולה

22/08/2006

צו יסודות התקציב (הוראות לעניין תקציב ביניים למוסד לביטוח לאומי לשנת 2006), התשס"ו-2006.

20/08/2006

הסכם בדבר גמלת הניידות (תיקון פרט א-7 בתוספת הראשונה להסכם)

20/08/2006

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון מס' 2), התשס"ו- 2006

20/08/2006

הסכם בדבר גמלת הניידות (תיקון פרט א-7 בתוספת הראשונה להסכם)

17/08/2006

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): בדיקת "מעריב" לגבי זמינות חניות לנכים, של חה"כ רן כהן.

17/08/2006

סיור ועדת הכספים בישובי אזור הצפון (חצור הגלילית, ראש פנה, מירון – מרום הגליל, צפת וכרמיאל)

8/08/2006

הצעת חוק הבלו על דלק (תיקון מס' 6), התשס"ו-2006, מ/240 ו- שינוי אגרות

8/08/2006

דיווח על יישום חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) תשס"ו - 2005

8/08/2006

מניעת מוות של עוברים ומומים מולדים בתינוקות של נשים סוכרתיות

החלטת האוצר לביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל ברכישת תרופות לבתי חולים

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 15)(הגדרת נכה), התשס"ו-2006

החלת דין רציפות על הצעת חוק הטבות לנפגעי פוליו, התשס"ה-2005

הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני-אדם, התשס"ו-2005 (מס' 113) – החלת דין רציפות

תקנות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות – פרק מקום ציבורי ושירות ציבורי (נגישות)

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס"ב-2002 - מעקב

החלת דין רציפות על הצעת חוק הגבלת טמפרטורת המים, התשס"ו-2005 של חבר הכנסת אריה אלדד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות).

הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2005

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 89) (הגדלת גימלאות המשתלמות בגיל זקנה), התשס"ו-2006

החלת שיטת המכרזים על ענף בתי החולים הסיעודיים הגריאטריים

הצעה לסדר היום של חה"כ אחמד טיבי, דיון מהיר בנושא: קריטריונים לקבלת קצבת ניידות

החלטת ראש הממשלה על פיזור ועדת סל התרופות.

שמות של ילדים במאגר חולי הנפש בניגוד לחוק

פניות ציבור של נפגעי טרור

הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס"ו-2006

סקירת מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי על משרדו

ביצוע פעולות רפואיות מסוימות בבית החולה על ידי אחות ועוזר

יום השמיעה הארצי 2006, מימון מכשירי שמיעה למבוגרים

ממצאי מחקר לגבי הזנחה והתעללות בקשישים של חה"כ רן כהן

ניפוק תכשיר מרשם בידי רוקח בלא צורך במרשם רופא

    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. 15 
עבור לתוכן העמוד