פרוטוקולים של דיונים

פניות ציבור של חולי דיאליזה בנושא הסעות לטיפולים

20/06/2008

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

20/06/2008

פניות ציבור לגבי מדיניות לשכות הרווחה כלפי הורים נכים וילדיהם

18/06/2008

פניות ציבור בנושא יישום חוק משק החשמל – תעריף סוציאלי, יישום החוק בהוסטלים ומקבצי דיור

18/06/2008

מכרוז ומסחור האשפוז הסיעודי

16/06/2008

פניות ציבור בנושא השירות הניתן בסניפי משרד הרישוי

13/06/2008

דו"ח לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראלים

13/06/2008

היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה – שירותי רווחה

13/06/2008

הצעת חוק ניסוים רפואיים בבני אדם, התשס"ו

13/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 112), התשס"ח

13/06/2008

תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון), התשס"ח

13/06/2008

קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

12/06/2008

איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה

6/06/2008

קרנות הפנסיה לא מבטחות בעלי שכר נמוך

6/06/2008

במסגרת יום השמיעה הארצי 2008: מימון מכשירי שמיעה למבוגרים

4/06/2008

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על זיוף תווי חניה של נכים

3/06/2008

דיווח על תרומות למלכ"רים בתחום הבריאות, בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

3/06/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח 2007 – מתוך חוק ההסדרים פרק ד' סעיף 11.

2/06/2008

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה)

2/06/2008

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – שינוי ועדת ערר), התשס"ז-2007, של חה"כ גדעון סער

28/05/2008

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 המשך פעילות עמותת תללי”ם

28/05/2008

קידום החוק בקשר לרפורמה בבריאות הנפש

25/05/2008

פניות ציבור לגבי יישום חוק בניית בית חולים באשדוד

12/05/2008

סכנה לקריסת התכנית לשכירות ארוכת טווח לעולים קשישים

12/05/2008

פניות הציבור בנושא יישום חוק משק החשמל – תעריף סוציאלי, יישום החוק בהוסטלים ובמקבצי דיור

5/05/2008

פניות הציבור בנושא יישום חוק משק החשמל – תעריף סוציאלי, תאום בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברת החשמל

4/05/2008

פניות ציבור בנושא יישום חוק משק החשמל - תעריף סוציאלי

1/05/2008

פניות ציבור של עמותת "בית חם" בנצרת עלית"

1/05/2008

פניות ציבור של קשישים הנשללות מהם הטבות שקיבלו עד לקבלת קצבת הזקנה

1/05/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 106), התשס"ח-2008

1/05/2008

אבזור כלי רכב לנכים

1/05/2008

פניות ציבור לגבי יישום חוק בניית חולים באשדוד.

30/04/2008

הסכנה לסגירת מרפאת "רופאים לזכויות אדם" בתל אביב, של חבר הכנסת רן כהן

17/04/2008

היקף שירות הבריאות במחוז דרום לעומת אזורים אחרים בישראל

17/04/2008

פניות ציבור לגבי יישום חוק בניית בית חולים באשדוד

15/04/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח-2008

15/04/2008

דיווח על מצבם של העובדים הזרים

10/04/2008

לוחות זמנים לקביעת דרגות נכות

10/04/2008

הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, המועסקים כמשתקמים

10/04/2008

קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

10/04/2008

פניות ציבור לגבי אי יישום תקרת דמי השתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים על ידי קופות החולים

6/04/2008

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון – פיקוח על עובדים זרים של לשכה פרטית),

3/04/2008

הצעת חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה

3/04/2008

פניות ציבור של מקבלי קצבאות זקנה בנושא אפליה במתן הטבות מגופים שונים

3/04/2008

מתן תרופות מסוכנות לילדים ללא מרשם רופא

3/04/2008

הצעת חוק לפיצוי נפגעי גזזת

3/04/2008

הצעת חוק הטבות למשפחות אומנה

3/04/2008

שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד

3/04/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש),

3/04/2008

פניות ציבור לגבי יישום חוק בניית בית חולים באשדוד

26/03/2008
עבור לתוכן העמוד