תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז 2007
17/02/2010
 
 

פרוטוקול מס'  21
מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יום ראשון, כ"ד טבת תש"ע (10 בינואר 2010), שעה 11:30

הנושא: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז 2007

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז 2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד