הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית הניסיונית), התש"ע-2010
8/02/2010
 
 

פרוטוקול מס' 199
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י' בשבט התש"ע (25 בינואר 2010),  שעה: 11:00

סדר היום: 
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית הניסיונית), התש"ע-2010 של חה"כ שלי יחימוביץ, חה"כ חיים כץ (פ/964)

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי – התכנית הניסיונית), התש"ע-
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד