תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ט-2009
14/01/2010
 
 

פרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יום שלישי, ה' בטבת התש"ע (22 בדצמבר 2009), שעה 12:30

סדר היום: תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ט-2009

  תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ט-2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד