תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2009
28/12/2009
 
 

פרוטוקול מס' 165
מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות
יום שני, ד' בטבת התש"ע (21 בדצמבר 2009 ), שעה 12:15


סדר היום: 
1. תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2009
2. תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה)(תיקון), התש"ע-2009

  תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד