קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
12/06/2008
 
 

פרוטוקול מס' 445 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יום שלישי, כ"ב באייר התשס"ח (27.05.2008), בשעה 11:00

סדר היום:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 101) (קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה) התשס"ז-2007

על סדר היום:
א. סמכות פקיד התביעות לקבוע את דרגת אי הכושר של התובע, שלדעת פקיד התביעות, הכנסתו מעבודה אינה משקפת את מידת כושרו להשתכר, ושל תובע שאין לו הכנסה.
ב. קביעה מחדש של דרגת אי כושר להשתכר בהתאם להוראות סעיף 209(ד) המוצע בסעיף 8 להצעת החוק.

  קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד