הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש),
3/04/2008
 
 

פרוטוקול מס' 423 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ‏יום שלישי, י"ח באדר ב התשס"ח (‏25 במרץ, 2008), שעה 13:20


סדר היום: 1. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007 – פיצול פסקאות (2) ו-(4)-(7) של סעיף 10 להצעת החוק; פיצול סעיף 11 להצעת החוק [תיקונים בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 ובחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960]; פיצול סעיף 12 להצעת החוק (תיקון חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000)

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש),
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד