פרוטוקולים של דיונים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

10/01/2013

יישום התיקון לחוק משק החשמל בנושא הפחתת תשלומים לזכאים - ישיבת מעקב

1/11/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

28/10/2012

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע- 2010

28/10/2012

הפחתה מהתשלומים לזכאים עבור צריכת חשמל – יישום תיקון מס' 10 לחוק משק החשמל

11/10/2012

החינוך המיוחד בתשע"ג

24/09/2012

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

13/09/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

29/08/2012

פניות ציבור בנושא מתן משכנתאות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

29/08/2012

פניות ציבור בנושא טיפול רפואי במסגרות חינוך מיוחד – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 2 ביולי 2012.

29/08/2012

משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - נגישות לשירות

19/08/2012

משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - נגישות השירות

19/08/2012

הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה)

19/08/2012

קידום מיסוד הטיפול בקנאביס רפואי בישראל - ישיבת מעקב מיום 6/3/2012

12/08/2012

משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - נגישות לשירות

12/08/2012

משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - נגישות השירות

8/08/2012

מצבם החמור של נכי צה"ל מול אגף השיקום - בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון

6/08/2012

שיקום רפואי לקשישים - דוח מבקר המדינה 62, עמ' 283

31/07/2012

פגיעה בילדים עקב אי הסדרת תקנות להסעות בטיחותיות לפעוטות עם מוגבלות

31/07/2012

עדכון התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות - מדד אוקטובר 2011

31/07/2012

נטישה והפקרה של חולים סיעודיים בביתם ע"י מטפליהם

23/07/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

22/07/2012

בעיות בהשמת עובדים זרים בענף הסיעוד

22/07/2012

הנחה מארנונה לנכים

22/07/2012

פניות ציבור בנושא הסעות נכים בוגרים למרכזי יום – ישיבת מעקב לישיבות שהתקיימו בנושא, ב-21.11.2011, ב-31.1.2012 וב-19.3.2012

17/07/2012

פגיעה בזכות למימוש נופשון לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בקייטנות הקיץ

10/07/2012

פניות ציבור בנושא טיפול רפואי במסגרות חינוך מיוחד

10/07/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

10/07/2012

פניות ציבור לגבי התנהלות משרד הרישוי בנוגע לביטול תווי חניה לילדים נכים- ישיבת מעקב לישיבות שהתקיימו בנושא ב-22.12.2010 וב- 6.3.2012.

3/07/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח–2008

2/07/2012

דווח משרד התמ"ת על השתלבותם בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות שנקבע מעמדם כמשתקמים

28/06/2012

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התשע"ב-2012

27/06/2012

המכינה הקדם-אקדמית לליקויי למידה ("רום פרט")

26/06/2012

הצעה לסדר היום בנושא: "מצבם החמור של נכי צה״ל מול אגף השיקום"

25/06/2012

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות - במסגרת היום המיוחד להגברת המודעות למחלת האלצהיימר והדמנציה

25/06/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012

21/06/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2011

19/06/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)(תיקון), התשע"א 2011

12/06/2012

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9) (דחיית המועד לחובת הנגישות), התש"ע-2010 (סעיף 2)

12/06/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב–2012

7/06/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א - 2011

6/06/2012

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

6/06/2012

נגישות רכב השכרה ואוטובוסים

31/05/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט-2009

30/05/2012

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התשע"ב-2012

28/05/2012

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012

23/05/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

23/05/2012

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א-2011

23/05/2012

ביטול קצבת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית חולים פסיכיאטרי

8/05/2012

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב-2012

30/04/2012
עבור לתוכן העמוד