הצעות חוק

הצעת חוק חופש המידע (תיקון – מסירת מידע על שירותים, זכויות והטבות), התשס"ח–2008

26/02/2008

הצעת חוק חופש המידע (תיקון – מידע על הטבות ושירותים), התשס"ח–2008

26/02/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הענקת מענק שארים ללא צורך בתנאים מוקדמים), התשס"ח–2008

26/02/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עזרה במימון של שירותי בריאות נוספים לנזקקים), התשס"ח–2008

26/02/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

26/02/2008

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – חישוב הכנסה נוספת של נכה), התשס"ח–2008

26/02/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

12/02/2008

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מענק חימום), התשס"ח-2008

7/02/2008

הצעת חוק בריאות נפש ממלכתית, התשס"ח–2008

7/02/2008

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – כפל קצבה), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק הגנת הדייר (תיקון – איסור פינוי דייר נזקק על ידי המדינה), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק הרשות למען הקשיש, התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק פטור מתשלום בעד תרופות לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – המשך זכאות לקצבת נכות לנכה המתנדב בצה"ל), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רשיון רכב של נכה), התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק הסיעוד, התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשס"ח–2008

29/01/2008

הצעת חוק זכויות העיוור, התשס"ח–2008

22/01/2008

הצעת חוק זכויות נכים שהגיעו לגיל פרישה, התשס"ח–2008

22/01/2008

הצעת חוק זכויות נכים שהגיעו לגיל פרישה, התשס"ח–2008

22/01/2008

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה לנכה

22/01/2008

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – הנחה בארנונה לנכה

22/01/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ביטול תשלומי השתתפות), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – עדכון עלות סל הבריאות), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה בעבירות של גרם חבלה חמורה ותקיפה כלפי קשישים)

15/01/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מזערי לפגיעה בקשיש), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – ביזוי בשל גיל), התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק הנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, התשס"ח–2008

15/01/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בשל תשלומי ביטוח אשפוז סיעודי), התשס"ח–2008

14/01/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

14/01/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

14/01/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

14/01/2008

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

14/01/2008

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תיקון – שימור התנאים לנכים), התשס"ח–2008

14/01/2008

הצעת חוק "והדרת פני זקן" (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

14/01/2008

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשס"ח–2007

2/01/2008

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ח–2007

25/12/2007

הצעת חוק חובת מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני, התשס"ח–2007

25/12/2007

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – יעוד קרקע למבנים לאוכלוסיה הקשישה), התשס"ח–2007

25/12/2007

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - יצירת דרך גישה לנכים), התשס"ח – 2007

25/12/2007

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

18/12/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון – תשלום פיצויים שנפסקו לטובת קטין שניזוק מעבירה), התשס"ח–2007

18/12/2007

הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני, התשס"ח-2007

18/12/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי תאונה לנפגעי תאונות דרכים), התשס"ח- 2007

18/12/2007

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - פיקוח על עובדים זרים של לשכה פרטית), התשס"ח-2007

13/12/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ח-2007

13/12/2007

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אגרות הסעה), התשס"ח-2007

4/12/2007

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ח-2007

4/12/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הקמת קרן ליצירת מקומות חניה חדשים), התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון - סכום ההוצאה הממשלתית), התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - טיפול בחסויים), התשס"ח–2007

27/11/2007

הצעת חוק עידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות, התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- ביטוח שאירים לאלמן), התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון-בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס), התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן הודעה למבוטח), התשס"ח-2007

27/11/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - הוספת ימי היעדרות להורה יחיד), התשס"ח-2007

25/11/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישפוז סיעודי), התשס"ח-2007

13/11/2007

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון - העדפת משפחה אומנת מדרגה ראשונה), התשס"ח-2007

13/11/2007

הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון - התקנת מכשור מעקב וניטור), התשס"ח-2007

13/11/2007

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - לקות שאינה מגבילה באופן מהותי), התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80), התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות, התשס"ח-2007

30/10/2007

הצעת חוק דיור מוגן (הבטחת כספי פיקדון), התשס"ח-2007

16/10/2007

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון-פטור מהיטל השבחה בגין זכאות לסיוע ממשלתי בדיור),התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - אי ציון שמות בפסקי דין), התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - אכיפת חוקי עבודה), התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק מחלות יתמות, התשס"ח -2007

9/10/2007

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הגבלת זמן הסעה), התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק הגדלת הקצבה החודשית בגין ייקור לחם אחיד (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - שירותי סיוע ופיצוי), התשס"ח-2007

9/10/2007

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2007

9/10/2007

תזכיר חוק - הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - שירות משפטי בתוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה)

8/08/2007

פורסם הצעת חוק וועדת לרון

1/08/2007

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001)

31/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום רבעוני עבור שירותים), התשס"ז-2007

31/07/2007

הצעת חוק לחצן מצוקה לקשיש, התשס"ז-2007

31/07/2007

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז-2007

31/07/2007

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - אכיפת חוקי עבודה והתקשרות עם מפרי חוקי עבודה), התשס"ז-2007

31/07/2007

הצעת חוק נופשונים לילדים עם נכות, התשס"ז-2007

31/07/2007

הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 16), התשס"ז-2007

31/07/2007

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007

30/07/2007

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 39), התשס"ז-2007*

30/07/2007

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 98), התשס"ז–2007*

30/07/2007

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - ייצוג בוועדות ערר), התשס"ז-2007

23/07/2007

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

23/07/2007

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה), התשס"ז-2007

18/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים), התשס"ז -2007

18/07/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמולים לאחר פטירתו של נכה), התשס"ז-2007

18/07/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשס"ז-2007

18/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – שירותים בימי חג ומועד), התשס"ז–2007

18/07/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשס"ז-2007

11/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום רבעוני עבור שירותים) - התשס"ז - 2007

11/07/2007

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לאזרחים מעל גיל 80), התשס"ז-2007

11/07/2007

הצעת חוק איסור שימוש חוזר במכשירים רפואיים חד- פעמיים, התשס"ז - 2007

הצעת חוק של חברי הכנסת רונית תירוש ו-אברהם רביץ
11/07/2007

הצ"ח של יו"ר מרץ לתיקון הקלות בניידות לנכים עברה בקריאה טרטמית בניגוד לעמדת הממשלה

5/07/2007

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק מתן גמלה מיוחדת לניצולי השואה, התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסד חינוך תרבותי ייחודי), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – הגדלת מספר ימי היעדרות בשל מחלה ממארת), התשס"ז

3/07/2007

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - איסור הפליה בראיון עבודה או בשליחה להכשרה מקצועית)

3/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תשלום רבעוני עבור שירותים בהשתתפות כספית עצמית), התשס"ז– 2007

3/07/2007

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - אי שלילת זכאות לגמלה למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ובני משפחתם)

3/07/2007

הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - הכנסה מרבית), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - הגדלת מספר ימי מחלה בשל מחלת ילד), התשס"ז-2007

3/07/2007

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – שינוי ועדת ערר), התשס"ז-2007

26/06/2007

הצעת חוק דיור מוגן (הבטחת כספי פקדון), התשס"ז-2007

26/06/2007

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – עסקה בעניין רכישת שירותי רפואה דחופה), התשס"ז-2007

21/06/2007

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - חובת דיווח על ניצול קשישים וחסרי ישע), התשס"ז-2007

21/06/2007

הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ז-2007

21/06/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ז-2007

21/06/2007

הצעת חוק ניצולי שואה (הכרה ופיצוי כספי), התשס"ז–2007

21/06/2007

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – כפל קצבה), התשס"ז-2007

21/06/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – תוספת זקיפה ומדרג), התשס"ז-2007

13/06/2007

הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007

13/06/2007

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקונים שונים), התשס"ז-2007

13/06/2007

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ז-2007

13/06/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון - חובת דיווח על ניצול כלכלי של זקנים וחסרי ישע), התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון- תאגיד בריאות המפעיל מעון יום שיקומי), התשס"ז -2007

5/06/2007

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - הקלות לחרש), התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ניצולי מחנות ריכוז וגטאות הנאצים), התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת קצבת זקנה והשלמת הכנסה לפנסיונרים עובדים ), התשס"ז-2007

25/05/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות לקשישים), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-קיצבת סיעוד), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - הרחבת החלת קצבה חודשית), התשס"ז - 2007

24/05/2007

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימון עלות אישפוז), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ביטול מועד העליה לישראל כתנאי לקביעת זכאות לתגמולים), התשס"ז-200

24/05/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדרת ילד), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (שירותים מיוחדים לנכה המתגורר עם בן משפחה שאיננו נכה), התשס"ז – 2007

24/05/2007

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הפקת לקחים לשם טיפול בחולים), התשס"ז – 2007

24/05/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה במס לאח/ות תומך/ת), התשס"ז-2007

24/05/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמול לאחר פטירת נכה), התשס"ז-2007

15/05/2007

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס לתרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשס"ז-2007

9/05/2007

הצעת חוק הנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, התשס"ז-2007

9/05/2007

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון-מתן הנחה בעבור שירותי בזק), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון-מתן הנחה בתשלומי החשמל), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון - שירות בקהילה), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה עד גיל 3), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - מתורגמן בוועדה רפואית), תשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק עידוד העסקת אנשים עם צרכים מיוחדים, התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון-החזקת בעלי חיים), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אשפוז סיעודי), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מזערי לפגיעה בקשישים), התשס"ז-2007

22/03/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הקלות בניידות), התשס"ז – 2007

22/03/2007

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז -2007

22/03/2007

הצעת חוק תיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - הכנסה נוספת וכפל קצבה), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- טיפול פסיכותארפויטי בידי פסיכולוג מומחה), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון- זכאות לגמלה למי שיצא את ישראל למילוי מצווה דתית), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - קבלת קהל), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מזערי לפגיעה בקשישים), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקון - הנחה בארנונה לנכה שהגיע לגיל קצבת זקנה), התשס"ז-2007

13/03/2007

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - התקנת מפסק שליטה בחשמל בדירה), התשס"ז-2007

4/03/2007

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון –החמרת ענישה בעבירות של גרם חבלה חמורה ותקיפה כלפי קשישים), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת קשישים), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – חובת מינוי עורך דין), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - תפריט ברייל), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - הודעה מוקדמת על רישום למוסדות חינוך), התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק תג זיהוי רפואי מציל חיים, התשס"ז-2007

27/02/2007

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הסכמה מדעת לשימוש חוזר בציוד רפואי חד פעמי), התשס"ז-2007

21/02/2007

הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007

20/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת קצבת זקנה), התשס"ז-2007

20/02/2007

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תוכנית מהל"ב), התשס"ז-2007

20/02/2007

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון - המועצה הארצית לשיקום), התשס"ז-2007

20/02/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2007

20/02/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפטורים (פטור ממס לעמותה), התשס"ז-2007

20/02/2007

הצ"ח הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות (הסעת פעוטות עם מוגבלות בידי הרשות המקומית), התשס"ז

15/02/2007

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ז-2007

15/02/2007

השבת ההצמדה לשכר הממוצע

15/02/2007

ביטול הצמדת הקצבאות למדד המחירים לצרכן

15/02/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (נסיעה ברכב נכה בנתיב תחבורה ציבורית), התשס"ז-2007

15/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשס"ז-2007

7/02/2007

הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ז-2007

6/02/2007

הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקון - הנחה בארנונה לנכה שהגיע לגיל קצבת זקנה), התשס"ז-2007

6/02/2007

הצ"ח הלוואות לדיור. תיקון-תוספת מענק מיוחד לרכישת דירה לאדם בעל מוגבלות בתנועה עקב מחלות מוטוריות

6/02/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור ממס לנכה), התשס"ז-2007

6/02/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרות זכאות), התשס"ז-2007

6/02/2007

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80 )התשס"ז-2007

6/02/2007

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - החלת החוק על נפגעים שנפגעו טרם קום המדינה), התשס"ז-200

6/02/2007

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 93), התשס"ז-2007

5/02/2007
עבור לתוכן העמוד