הצעות חוק

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה נרדפים, התשס"ט–2009

26/05/2009

הצעת חוק זכויות פליטי השואה, התשס"ט-2009

26/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתורגמן בוועדה רפואית), התשס"ט–2009

26/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- שינוי שם המוסד), התשס"ט-2009

26/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – אחוזי נכות), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – חישוב הכנסה נוספת של נכה), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – מתן קדימות בתחבורה ציבורית), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים, התשס"ט–2009

19/05/2009

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשס"ט–2009

19/05/2009

הפעלת מרכזי התעסוקה על ידי שירות התעסוקה), התשס"ט–2009

19/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשס"ט–2009

12/05/2009

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשס"ט–2009

12/05/2009

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ט–2009

12/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט–2009

12/05/2009

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים), התשס"ט–2009

12/05/2009

הצעת חוק הסדרת העיסוק בטיפול באמצעות בעלי חיים, התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הכללת הביטוח הסיעודי בסל השירותים), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר מינימום), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – סיוע לבן משפחה של נכה הסובל מהלם קרב), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על תקיפות קטין או חסר ישע), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הנחה לנכים בתחבורה ציבורית, התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת הזקנה), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון מועדי תשלום גמלאות), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רשיון רכב של נכה), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק זכויות נכים שהגיעו לגיל פרישה, התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לגמלת נכות), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת קצבת נכות על פי כושר השתכרות), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בגין תרומה לפרויקטים חברתיים), התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק שיקום לאנשים עם מוגבלות חושית, פיזית וקוגנטיבית, התשס"ט–2009

7/05/2009

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט–2009

6/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למסגרות שיקום לנכי נפש), התשס"ט

21/04/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשס"ט– 2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקלות בניידות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק תשלום גמלה לילד נכה, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – אי שלילת זכאות לגמלה למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ובני משפחותיהם)

20/04/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ביקורי בית לאנשים עם מוגבלות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מספר 9) (תיקון – תגמול לאחר פטירת נכה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לעיוור ונכה 100%), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק זכויות הנכים (תיקוני חקיקה) התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – תוספת מענק מיוחד לרכישת דירה לאדם בעל מוגבלות בתנועה עקב מחלות מוטור

20/04/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – חולים קשישים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירותים מיוחדים לנכה המתגורר עם בן משפחה שאיננו נכה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – החמרת הענישה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בגין התקנות סידורים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות בבניין)

20/04/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – תגמול עד להכרעה בערעור), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תפריט ברייל), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מזערי בגין זיוף תג נכה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – איסור עיקול תגמול קורבנות הרדיפה הנאצית), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אי מתן רישיון נהיגה לאדם ששוחרר משירות סדיר מסיבות נפשיות), התשס"ט

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת סיעוד), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הרחבת זיכוי בעד נטולי יכולת), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק זכויות העיוור, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – ביטול מועד העלייה לישראל כתנאי לקבלת זכאות לתגמולים), התשס"ט

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח על מחלות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – קביעת זמן נסיעה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – הגבלת זמן הסעה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק כתוביות בסרטים ובמופעים, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – שבוע הלימודים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (זיכוי בעד פוליסה לביטוח סיעודי), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תפריט ברייל), התשס"ט–2009

20/04/2009

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בגין טיפול בתלויים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשס"ט-2009

20/04/2009

הצעת חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד) (תיקון – פטור לעיוור), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת הנכות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – נוהל מעבר ממעסיק למעסיק), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לחצן מצוקה לקשיש, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ט–2009

20/04/2009

הצ"ח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק רשות השידור (תיקון – פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים ופנסיונרים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת שירותים מיוחדים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת סיעוד בהעתקת מגורים), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק ועדות רפואיות (מזכיר ועדה וחובת גילוי מידע), התשס"ט–2009

20/04/2009

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות)

19/11/2008

הצעת חוק "והדרת פני זקן" (תיקוני חקיקה), התשס"ט

19/11/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ט

19/11/2008

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – החלה על נפגעי עבירה), התשס"ט

19/11/2008

הצעת חוק בדיקה רפואית וסודיות רפואית במסגרת בדיקת התאמה לעבודה

19/11/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלומי השתתפות), התשס"ט

19/11/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר המינימום), התשס"ט

19/11/2008

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – תגמול עד להכרעה בערעור), התשס"ט

19/11/2008

פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות

19/11/2008

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008

5/08/2008

הצעות חוק בנושאי דיור 7/2008

ריכוז חקיקה בנושאי דיור מחודש יולי 2008.
31/07/2008

הצעות חוק לתיקון ביטוח בריאות ממלכתי 7/2008

ריכוז הצעות חוק לתיקון ביטוח בריאות ממלכתי מחודש יולי 2008.
31/07/2008

עדכוני חקיקה בנושא קשישים וניצולי שואה 7/2008

עדכוני חקיקה מחודש יולי 2008 בנושא קשישים וניצולי שואה
31/07/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – השתתפות בטיפולי שיניים, פה ולסת לנפגעי שיתוק מוחין),התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק זכויות הנכים (תיקוני חקיקה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק הרשות למען הקשיש, התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק "והדרת פני זקן" (תיקוני חקיקה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה (תיקוני חקיקה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – השוואת התגמול המשולם לנכי רדיפות הנאצים), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירה של תקיפת זקן (תיקוני חקיקה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הפקעה לצרכי דיור בר השגה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת שירות על ידי שימוש באמצעים אלקטרוניים),

29/07/2008

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – נכה נפש המחזיק בדירה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק טיפול הולם בניצולי השואה (יישום עיקרי דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה)

29/07/2008

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון – תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק ביטול המשכנתא לאזרחי מדינת ישראל בגיל הפנסיה, התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – יעוד קרקע למבנים לאוכלוסיה הקשישה), התשס"ח

29/07/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים), התשס"ח

22/07/2008

הצעת חוק האשפוז הסיעודי, התשס"ח

22/07/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון – תחולה), התשס"ח

22/07/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – בחירה מבין נותני השרותים), התשס"ח–2008

15/07/2008

הצעת חוק ההכנות האולימפיות, התשס"ח–2008

15/07/2008

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה נרדפים, התשס"ח–2008

15/07/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה יתומה), התשס"ח–2008

15/07/2008

הצעת חוק תרופות חינם לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

15/07/2008

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – שיפור מערכת החשמל הדירתית), התשס"ח

8/07/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לגמלאים על ריבית לחסכונות), התשס"ח

8/07/2008

הצעת חוק איסור שימוש במידע גנטי (תיקוני חקיקה), התשס"ח

8/07/2008

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – ריבית מיוחדת), התשס"ח

8/07/2008

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח–2008

2/07/2008

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 21), התשס"ח–2008

2/07/2008

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108), התשס"ח-2008

2/07/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשס"ח

2/07/2008

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – העברת הזכאות), התשס"ח

2/07/2008

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – הרחבת סמכויותיו של בית המשפט), התשס"ח

2/07/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת נכות לשכר המינימום), התשס"ח

25/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ח

25/06/2008

הצעת חוק סיעוד (תיקון- סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ח

25/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק להורה המאמץ ילד בעל צרכים מיוחדים), התשס"ח

25/06/2008

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון – סיוע בדיור והוראות נוספות)

25/06/2008

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - איסור קביעת מכסה לעובדים בענף הסיעוד), התשס"ח

18/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת הזקנה), התשס"ח

18/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עידוד העסקת עובדים מבוגרים), התשס"ח

18/06/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בהסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניין)

12/06/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם אבר)

4/06/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת ותק), התשס"ח–2008

4/06/2008

הצעת חוק הסדרת העיסוק בטיפול באמצעות בעלי חיים

27/05/2008

הצעת חוק תגמול למאבטח הנפגע בהצלת חיי הזולת

27/05/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הענקת קצבאות זקנה ושארים לנשים)

27/05/2008

הצ"ח האזרחים הותיקים (תיקון – זכאות להטבות לאזרחים ותיקים בעלי הכנסה נמוכה

27/05/2008

הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון – זכאות להטבות לאזרחים ותיקים)

27/05/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מזערי לפגיעה בחסרי ישע)

27/05/2008

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה)

25/05/2008

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים)

25/05/2008

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום לחירשים ולכבדי שמיעה באמצעות שיחוח ומסרון

25/05/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אגרת רישוי מופחתת למטפלים בנכים)

25/05/2008

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

25/05/2008

הצעת חוק תיעול עודפי יצור חקלאי המיועדים להשמדה למפעלי ההזנה ולנזקקים

25/05/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת דיווח לרשות הרישוי על מי שקיבל פטור מגיוסמטעמים רפואיים)

3/04/2008

הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירה של תקיפת זקן (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על תקיפת זקנים), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – אחריות המבטח לבדיקת מסמכים), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום ביטוח זקנה), התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק זכויות הנכים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק מתן קדימות לנכים בתחבורה ציבורית, התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירה של תקיפת זקן (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגבלת הפחתת פטור לקצבה מזכה), התשס"ח-2008

3/04/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת זקנה ושאירים), התשס"ח–2008

3/04/2008

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלה לפני קום המדינה), התשס"ח–2008

2/04/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – בריאות הנפש), התשס"ח–2008

2/04/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת זכאות לניידות), התשס"ח–2008

2/04/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – חולים קשישים), התשס"ח–2008

2/04/2008

הצעת חוק-יסוד: חופש העיסוק (תיקון – איסור דרישות פסולות להעסקה)

26/03/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מזערי בגין זיוף תג נכה), התשס"ח–2008

26/03/2008

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – החמרת הענישה), התשס"ח–2008

26/03/2008

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – קצבת זקנה לנכה ותיק אשר לא משתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה), התשס"ח

26/03/2008

הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון – אישור מוקדם), התשס"ח–2008

26/03/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80), התשס"ח–2008

26/03/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פטור לגימלאים), התשס"ח–2008

26/03/2008

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח–2008

6/03/2008

הצעת חוק אשפוז כפוי וטיפול בחולים בהפרעות אכילה, התשס"ח–2008

5/03/2008

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשס"ח–2008

5/03/2008

הצעת חוק שיפוט מהיר בעבירות מין או אלימות כנגד קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008

5/03/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה), התשס"ח–2008

26/02/2008

הצעת חוק הנחה בתחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, התשס"ח-2008

26/02/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות), התשס"ח–2008

26/02/2008
עבור לתוכן העמוד