הצעות חוק

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית), התשע"ב-2012

26/07/2012

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - זקיפת ימי מחלה להורה של אדם עם מוגבלות), התשע"ב-2012

26/07/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קביעת אחוזי נכות לילד על סמך מסמכים רפואיים), התשע"ב-2012

26/07/2012

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנותחו עד שנת 1980), התשע"ב-2012

26/07/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סיעוד על ידי בן משפחה), התשע"ב–2012

24/07/2012

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – חוות דעת רפואית על ידי רופא שאינו פסיכיאטר), התשע"ב–2012

24/07/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכות טיעון לפני שלילת גמלה), התשע"ב–2012

24/07/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ב–2012

17/07/2012

הצעת חוק תשלום הוצאות נסיעה של אדם הלוקה באוטיזם למרכז יום טיפולי, התשע"ב–2012

10/07/2012

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – השוואת זכויות נכי המלחמה בנאצים לזכויותיהם של נכי צה"ל), התשע"ב–2012

10/07/2012

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – התיישנות ממועד גיבוש הנכות), התשע"ב–2012

10/07/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות לנכה המאושפז במוסד), התשע"ב–2012

4/07/2012

הצעת חוק קביעת מועדים לגבי ועדות רפואיות לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012

26/06/2012

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – הוראות לעניין מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית), התשע"ב–2012

26/06/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – קביעת דרגת נכות שנית), התשע"ב–2012

19/06/2012

יוקצו מקומות חניה לקשישים מעל גיל 80 בחניונים במקומות ציבוריים

חניית נכים
ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, אישרה היום לקריאה ראשונה את ההצעה של חברי הכנסת משה גפני, זאב אלקין, אורי מקלב וחברי כנסת נוספים, לתקן את חוק האזרחים הוותיקים ולאפשר הקצאת מקומות חניה במקומות ציבוריים מסוימים לאזרחים ותיקים מעל גיל 80
12/06/2012

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מתן טיפולי שיניים, פה ולסת למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ב–2012

12/06/2012

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכה הזכאי לגמלה), התשע"ב-2012

משכן הכנסת
יציבות כלכלית תלויה במידה רבה בצדק החברתי. כיום בישראל בולט אי-הצדק החברתי המאופיין בפילוג לעניים ועשירים. הבעיה חריפה במיוחד כאשר מדובר באנשים נכים המקבלים קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי
22/05/2012

הצעת חוק רשות השידור (תיקון – פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכה הזכאי לגמלה), התשע"ב–2012

22/05/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הצמדת קצבת נכות לשכר מינימום), התשע"ב-2012

1/05/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למסגרות שיקום נכי נפש), התשע"ב-2012

1/05/2012

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פשעי שנאה), התשע"ב-2012

1/05/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשע"ב-2012

1/05/2012

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשע"ב–2012

1/05/2012

הצעת חוק הנגישות לבחינות הפסיכומטריות, התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד), התשע"ב-2012

22/03/2012

הצעת חוק עידוד העסקת אנשים עם מוגבלות, התשע"ב-2012

22/03/2012

הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לאוכלוסיות זכאיות), התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי), התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – דיווח על הגבלת זכויות), התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול הגבלת מועד לתביעת גמלת כסף), התשע"ב–2012

22/03/2012

הצעת חוק סיוע לילדים הסובלים ממחלה כרונית במוסדות חינוך, התשע"ב-2012

13/03/2012

הצעת חוק הטבות לתאגידים בתחום השיקום והסיעוד, התשע"ב–2012

14/02/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – המועד לתביעת גמלה והתקופה שבעדה תשולם), התשע"ב–2012

31/01/2012

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – תגמול לחייל שנפצע לאחר תום שירותו), התשע"ב–2012

31/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בהתאמת הנגישות לאדם עם מוגבלות), התשע"ב–2011

29/01/2012

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – תפריט ברייל), התשס"ט–2009

29/01/2012

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"א–2011

29/01/2012

הצעת חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) (תיקון – הסדרת חניות), התשע"א–2010

26/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בהתאמת הנגישות לאדם עם מוגבלות), התשע"ב–2011

26/01/2012

אושרה הצעת חוק: פקחי חנייה יוכלו לרשום דו"ח רק אם צולמו נסיבות העבירה

משכן הכנסת
ביום 23/1/12 אושרה בוועדת הכלכלה בכנסת הצעת חוק שהגישו חבר הכנסת אילן גילאון וחבר הכנסת ניצן הורוביץ לתקן את חוק החניה לנכים כך שפקחי החניה ברשויות המקומיות יוכלו לרשום דו"חות חניה לרכבי נכים רק אם צילמו את הנסיבות בהן התרחשה העבירה
24/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד למבוטח במוסד סיעודי), התשע"ב-2012

24/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחן הכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד), התשע"ב-2012

24/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח נפגעי תאונות), התשע"ב–2012

17/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מקום עריכת בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת לגבי מבוטח שמלאו לו 90 שנים ובדיקה חוזרת), התשע"ב-2012

17/01/2012

הצעת חוק הכרה, טיפול ושיקום בפדויי שבי, התשע"ב-2012

10/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"ב-2012

10/01/2012

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - אשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשית), התשע"ב-2012

10/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן שירות בשפה האמהרית ובשפה הרוסית), התשע"ב-2012

3/01/2012

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטות לבית דין אזורי לעבודה), התשע"ב–2012

3/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפטורים (פטור לאביזרי עזר בשימוש סטודנט שהוא עיוור), התשע"ב–2011

27/12/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לשם טיפול בהורה קשיש), התשע"ב-2011

20/12/2011

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - העסקת עובד זר בתחום הסיעוד), התשע"ב-2011

20/12/2011

הצעת חוק חובת המכרזים ( חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות)

נגישות שווה רגישות
שעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות ובמיוחד אלה עם מוגבלות חמורה הוא נמוך במיוחד בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. הצעת החוק נועדה להוות עוד נדבך בחקיקה הקיימת אשר מטרתו להעניק הזדמנות הוגנת ושווה לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה החופשי וחברה בכלל
15/12/2011

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - השוואת זכויות נכי המלחמה בנאצים לזכויותיהם של נכי צה"ל), התשע"ב - 2011

13/12/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שינוי שיעור גמלת הסיעוד שמשולמת לזכאי), התשע"ב–2011

15/11/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סיעוד על ידי בן משפחה), התשע"ב–2011

15/11/2011

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"א–2011

14/11/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – השתתפות בטיפולי שיניים, פה ולסת לנפגעי שיתוק מוחין), התשע"א–2011

4/08/2011

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א–2011

2/08/2011

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – תוספת הוראה וסל שירותים מיוחדים לתלמיד משולב), התשע"א–2011

2/08/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלות), התשע"א–2011

26/07/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התשע"א–2011

5/07/2011

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות), התשע"א–2011

29/06/2011

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"א–2011

29/06/2011

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"א–2011

29/06/2011

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"א–2011

3/04/2011

הצעת חוק תעריף מים מופחת בשל מצב רפואי (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011

29/03/2011

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הרשות הלאומית לזכויות ניצולי השואה), התשע"א–2011

29/03/2011

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – מאגר מידע והכשרת עובדים זרים), התשע"א–2011

24/03/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מימון אגרת הסעה לצורך טיפול), התשע"א–2011

24/03/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד אותו פרק זמן), התשע"א–2011

24/03/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקלות בניידות), התשע"א–2011

24/03/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לגמלת נכות לתושב חוזר), התשע"א–2011

15/03/2011

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – הרחבת גיל הזכאים), התשע"א–2011

15/03/2011

הצעת חוק פיצויים לחיילי צה"ל נפגעי נחל הקישון, התשע"א–2011

8/03/2011

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"א–2011

1/03/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לנכה)

הצעת החוק מבקשת להבליט את מקום החניה המסומן בתמרור שמסמן מקום חניה לנכה, וזאת על ידי צביעת האזור המיועד לחניית הנכה בצבע כחול, אשר יגדיר באופן מדויק וברור את מקום החניה המיועד לנכים
22/02/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לנכה), התשע"א–2011

22/02/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטות לבית דין אזורי לעבודה), התשע"א–2011

22/02/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשע"א–2011

22/02/2011

פטור ממס על דלק לאדם אשר משתלם לו מאוצר המדינה תשלום לאחזקת רכב בשל נכות ברגליו

15/02/2011

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – העסקת עובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א–2011

15/02/2011

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הגבלת גיל העובד הזר), התשע"א–2011

15/02/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תוקף ניסוי), התשע"א–2011

18/01/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת תורים בבית החולים), התשע"א–2011

18/01/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לגמלת נכות לתושב חוזר), התשע"א–2011

18/01/2011

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים

הצעת חוק זו מטרתה לקבוע כי לפעוטות שיש להם אוטיזם, שהיא לקות הדורשת טיפול ייחודי וייעודי, תהיה אפשרות לשהות במעון יום שיקומי יעודי נפרד המתאים ללקותם או בכתה ייעודית נפרדת ומתאימה
14/01/2011

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – מעון יום שיקומי ייעודי לילדים עם אוטיזם), התשע"א–2011

11/01/2011

הצעת חוק המים (תיקון – תעריפים מופחתים לצרכן זכאי), התשע"א–2011

4/01/2011

הצעת חוק דיור סוציאלי במרכז הארץ, התשע"א–2011

4/01/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"א–2010

21/12/2010

תקרה לתשלום בעבור תרופות למשפחה שבה יותר מאדם אחד חולה במחלה כרונית), התשע"א–2010

30/11/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת נכות), התשע"א–2010

30/11/2010

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – תנאי זכאות למי ששהה בתנאי עוצר), התשע"א–2010

19/10/2010

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון – תקופת היוון מרבית לפורשים מחמת נכות), התשע"א

12/10/2010

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ביקורי בית לאנשים עם מוגבלות), התש"ע–2010

22/07/2010

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התש"ע–2010

20/07/2010

שיקולים לשחרורו של חולה נפש שביצע מעשי אלימות ומאושפז מכוח צו בית משפט

20/07/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – דו"ח חניה במקום אסור), התש"ע–2010

20/07/2010

הצעת חוק פיצוי לפגועים מלידתם, התש"ע–2010

13/07/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדרת עקרת בית לצורך נכות כללית), התש"ע–2010

29/06/2010

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – עדכון קצבה חודשית), התש"ע–2010

15/06/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – תגמול מיוחד), התש"ע–2010

15/06/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התש"ע–2010

8/06/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – אחריות תקציבית), התש"ע–2010

8/06/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ועדה רפואית), התש"ע–2010

20/05/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – קביעת מועד למתן הכרה בנכות וקביעת דרגת הנכות), התש"ע–2010

11/05/2010

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התש"ע–2010

27/04/2010

הצעת חוק הנכים (תיקון – ליווי רפואי ומשפטי במהלך הליכי ההכרה כנכה וקביעת דרגת הנכות), התש"ע–2010

27/04/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ראש אגף השיקום), התש"ע–2010

27/04/2010

הצעת חוק הספורט (תיקון – מקום המיועד לפעילות ספורטיבית), התש"ע–2010

27/04/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח מוסד רפואי וקופת חולים על מחלות), התש"ע–2010

27/04/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תשלום קנס בשל חניה במקום אסור)

חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ הציעו תיקון לחוק חניית הנכים - הקובע כי רק שוטר (בניגוד לפקח רגיל) יוכל להעניק דו"ח לרכב עם תו נכה החונה בניגוד להוראות
23/04/2010

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון – דחיית מועד חובת הנגישות), התש"ע–2010

21/03/2010

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פיגועים פליליים, התש"ע–2010

21/03/2010

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום לחרשים ולכבדי שמיעה באמצעות שיחוח ומסרון, התש"ע–2010

16/03/2010

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום לחירשים ולכבדי שמיעה באמצעות שיחוח ומסרון, התש"ע–2010

16/03/2010

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע–2010

16/03/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חניה בתמרור המתיר חניה לנכים), התש"ע–2010

16/03/2010

הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני, התש"ע–2010

9/03/2010

הצעת חוק תגמול למאבטח הנפגע בהצלת חיי הזולת, התש"ע–2010

9/03/2010

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התש"ע–2010

3/03/2010

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התש"ע–2010

16/02/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תג חניה אישי לנכה), התש"ע–2010

16/02/2010

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תג חניה אישי לנכה), התש"ע–2010

16/02/2010

הצעת חוק הקצאת קרקעות לנכים בנגב (תיקוני חקיקה), התש"ע–2010

16/02/2010

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – כפל קצבה), התש"ע–2010

19/01/2010

הצעת חוק פיקוח שיווק וסבסוד מזון ללא גלוטן, התש"ע–2010

19/01/2010

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות לתקנות), התש"ע–2010

12/01/2010

הצעת חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (זיכוי בעד פוליסה לביטוח סיעודי), התש"ע–2010

5/01/2010

הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התש"ע–2009

29/12/2009

הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע–2009

22/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התש"ע–2009

22/12/2009

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע–2009

22/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התש"ע–2009

15/12/2009

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע–2009

15/12/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התש"ע–2009

8/12/2009

הצעת חוק דיווח לוועדת החוץ והביטחון על פעילות אגף השיקום ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון

1/12/2009

הצעת חוק עדכון תגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות חיילים שנספו במערכה (תיקוני חקיקה), התש"ע–2009

1/12/2009

הצעת חוק המת"ל – מורה מאבחן בתפקודי למידה במערכת החינוך, התש"ע–2009

1/12/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע

24/11/2009

הצעת חוק סיוע ועידוד יצור מזון לחולי צליאק, התש"ע–2009

24/11/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התש"ע–2009

24/11/2009

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – הפחתת מספר הפעוטות המינימלי במעון יום), התש"ע–2009

17/11/2009

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – פטור מתשלומי תאגיד בריאות לבית חולים), התש''ע–2009

17/11/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה לנכים), התש"ע–2009

17/11/2009

התליית היטל בעד צריכת מים עודפת

10/11/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירותים מיוחדים לילד נכה), התש"ע–2009

3/11/2009

הצעת חוק לסיוע ולעידוד יצור מזון לחולי צליאק, התש"ע–2009

13/10/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור ממס לנכה), התש"ע–2009

13/10/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום הסכום הנוסף לחירשים), התש"ע–2009

13/10/2009

הצעת חוק מאבחני לקויות למידה, התשס"ט–2009

30/07/2009

הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ט–2009

30/07/2009

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון – מחלה ממארת), התשס''ט–2009

30/07/2009

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – חידוש הליכים), התשס"ט–2009

30/07/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – השתתפות בטיפולי שיניים, פה ולסת לנפגעי שיתוק מוחין), התשס"ט

28/07/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירותים מיוחדים לנכה המתגורר עם בן משפחה שאיננו נכה) התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק האשפוז הסיעודי, התשס"ט–20099

28/07/2009

הצ"ח שוויון ההזדמנויות בעבודה דרישת בדיקה רפואית וויתור על סודיות רפואית במסגרת בדיקת התאמה לעבודה

28/07/2009

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שטופל בבתי חולים בארץ ישראל), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקלות בניידות), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק פטור ממס למשפחות אומנות (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – הרחבת סמכויותיו של בית המשפט), התשס"ט–2009

28/07/2009

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – עסקה בעניין רכישת שירותי רפואה דחופה), התשס"ט–2009

7/07/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הכללת תרופות מצילות חיים במסגרת שירותי בריאות נוספים), התשס"ט

7/07/2009

תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות – טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול)

7/07/2009

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – שיעור מס אפס על תרופות), התשס"ט–2009

30/06/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – תגמול לאחר פטירת נכה), התשס"ט–2009

30/06/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח אשפוז סיעודי), התשס"ט–2009

30/06/2009

הצעת חוק הנכים נפגעי הנאצים (תיקוני חקיקה), התשס"ט– 2009

23/06/2009

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – יצירת דרך גישה לאנשים עם מוגבלות), התשס"ט–2009

23/06/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – נכה שהגיע לגיל פרישה), התשס"ט–2009

23/06/2009

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – חיוב בדיקת סינון שמיעה לילודים), התשס"ט 2009

23/06/2009

הצעת חוק תמיכה בחולי הצליאק, התשס"ט–2009

23/06/2009

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – תוספת זקיפה ומדרג), התשס"ט–2009

16/06/2009

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – חישוב הכנסה לנכה נצרך ונכה נזקק), התשס"ט–2009

16/06/2009

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת רכישה ממפעל מוגן), התשס"ט–2009

16/06/2009

הצעת חוק חובת מכרזים (תיקון – חובת רכישה ממפעל מוגן), התשס"ט–2009

16/06/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התשס"ט–2009

9/06/2009

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התשס"ט–2009

9/06/2009

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התשס"ט–2009

9/06/2009

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – תאגיד בריאות המפעיל מעון יום שיקומי), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – הרחבה לגבי מוסדות שאינם מוכרים), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – כלי רכב לנכים), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקדמת מועד תשלום גמלה), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (זמזמים לעיוורים), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות), התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק דיור סוציאלי, התשס"ט–2009

4/06/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בית עסק בבעלות נכה), התשס"ט–2009

27/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט–2009

27/05/2009

דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים), התשס"ט–2009

27/05/2009

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ט–2009

27/05/2009
עבור לתוכן העמוד