הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז-2007
31/07/2007
 
 

כיום, אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, זכאי להנחה בשיעור של כ-30% בתשלומי הארנונה על הדירה בה הוא מתגורר. עם ההזדקנות, מצבם הכלכלי של האזרחים הותיקים הולך ומידרדר בגלל ההוצאות ההולכות וגדלות על בריאות. במקרים רבים, אנשים אלה מתפרנסים מקצבת זקנה ומקצבת השלמת הכנסה בלבד, שעברו קיצוצים משמעותיים בשנים האחרונות.

לפיכך מוצע, כי אזרחים ותיקים שהגיעו לגיל 80 ייהנו מהטבה של פטור מלא מתשלומי הארנונה, דבר שיסייע להם להתקיים בכבוד.

  הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד