הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשס"ז-2007
3/07/2007
 
 

האשפוז הסיעודי אינו כלול כיום בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופת החולים, והוא ניתן על ידי משרד הבריאות. קבלת הסיוע במימון האשפוז הסיעודי כפופה למגבלות תקציב המיועד לנושא במשרד הבריאות (ה"קודים") וכרוכה בתקופות המתנה משמעותיות עד למימוש הזכאות. בנוסף, השירות ניתן בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של המתאשפז ובני משפחתו, היכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש.

פיצול האחריות לטיפול הרפואי בין קופות החולים ומשרד הבריאות פוגע ברציפות ותיאום הטיפול הרפואי הכולל, יוצר כפילויות בתחומי שירות שונים ומחסור באחרים וגורם ל"טרטור" החולה הקשיש ובני משפחתו. הימצאותו של השירות באחריות משרד הבריאות מכפיפה את הזכאות לשירות למסגרות ואילוצי תקציב (קודים) ומנציחה את תור ההמתנה הארוך הקיים כיום.

בשל חסרונות אלה, מוצע להעביר את האחריות לטיפול בחולה הסיעודי ותשוש הנפש מידי משרד הבריאות לידי קופות החולים במסגרת התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהלך זה ישפר את הרצף הטיפולי ואיכות השירות לחולה הקשיש, יגדיל את התמריצים לרפואה מניעתית לשיקום ולאבחון וטיפול מיטבי בתחלואה כרונית וייעל את התהליך הטיפולי לכל אורכו.

סעיפים 1 ו-2 בהצעת החוק מבקשים להגדיל את דמי ביטח בריאות מ-4.8% ל-5.3% ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות את ההסדרים הכספיים של העברת התקציב המוקצה כיום בתקציב משרד הבריאות לעניין האשפוז הסיעודי אל קופות החולים.

סעיף 2 מעניק לשר הבריאות סמכות לקבוע בתקנות כללים למתן השירות על ידי הקופות. בתקנות יקבע, כעקרון מנחה ובפירוט, ששירותי הטיפול הסיעודי והשירות לתשושי הנפש, יינתנו על בסיס שיקולים רפואיים, באיכות ובמרחק סבירים, כמו גם בתוך זמן סביר שלא יעלה על משך המתנה של עשרה שבועות (למעט מקרים דחופים שאשפוזם יהיה מיידי לפי החלטת גורם מוסמך שייקבע), וכן דרכי קביעת מנגנון הזמן הסביר ומנגנוני הערעור

 סעיפים 3 ו-4 מתקנים את התוספות השניה והשלישית, כך שנושא האשפוז הסיעודי יועבר לתוספת השניה, שהיא באחריות קופות החולים. יש לציין כי נושא האשפוז הסיעודי המורכב כבר מצוי כיום באחריות קופות חולים, אך השינוי המוצע יביא לביטול ההשתתפות העצמית שאשפוז זה כרוך בו.
לפי הצעה זו, תקציב משרד הבריאות המיועד כיום למימון רכש האשפוז הסיעודי יועבר, עם תיקון החקיקה, לידי קופות החולים, על בסיס נוסחת ההקצאה המתוקנת שתקבע. התקינה הקיימת במשרד הבריאות לא תשתנה וכוח האדם יוסב להגברת הפיקוח והבקרה, וביצוע תפקידיו המיניסטריאליים של המשרד לפי חוק.

הצעת חוק זו היא פרי עבודת צוות במשרד הבריאות שבחן את נושא העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בראשות גבי בן-נון, ד"ר אהרון כהן וד"ר איריס רסולי.


הצעת חוק של חברי הכנסת חיים אורון ואחרים

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד