הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תשלום רבעוני עבור שירותים בהשתתפות כספית עצמית), התשס"ז– 2007
3/07/2007
 
 

כיום משולמים דמי שירותים תוך השתתפות עצמית של מבוטחי קופות החולים. בין שירותים אלו נכללים ביקור אצל רופא המשפחה, רופא מומחה, טיפולים רפואיים ועוד.

מרבית קופות החולים גובות תשלומים עבור השירותים כאמור תוך חיוב רבעוני, כלומר אחת לשלושה חודשים רצופים המסתיימים ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי והשניים-עשר של השנה.

כתוצאה מדרך חיוב זו, מבוטחי קופות החולים הפונים לקבלת שירות רפואי בעת סיום רבעון מחויבים עבור רבעון שלם.

כאשר שיעור האבטלה עומד על כ-11%, שיעור המשפחות העניות עומד על 17.7% מכלל המשפחות – משמע אוכלוסיה של 1,321,000 איש וכן כל ילד שלישי חיי מתחת לקו העוני – אין ידם של רבים משגת לרפואה ותשלומים בהשתתפות עצמית לקופות החולים.

הצעת החוק באה להקל על נטל התשלומים עבור שירותי בריאות וקובעת כי שיטת החישוב הרבעונית הכוללת הקיימת כיום תשונה, כך שחישוב התשלום הרבעוני חלי עם מועד התשלום הראשון ולא כל תחילת חודש ראשון, רביעי, שביעי ועשירי.


הצעת חוק של חבר הכנסת איתן כבל

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תשלום רבעוני עבור שירותים בהשתתפות כספית עצמית), התשס"ז–
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד