הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - הכנסה מרבית), התשס"ז-2007
3/07/2007
 
 

על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, ישנם בארץ כ-350 אסירי ציון שמקבלים תגמול נכות מכוח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק), כ-330 אסירי ציון שמקבלים תגמול לפי הכנסה וכ-200 שמקבלים את שני התגמולים גם יחד.

כ-625 אסירי ציון המקבלים תגמול מכוח החוק הם גמלאים שמקבלים גם קצבת זקנה.
כפי שניתן לראות מנתוני המוסד לביטוח הלאומי, מרביתם של אסירי ציון שמקבלים תגמול במסגרת החוק הם גמלאים. אמנם, לעומת עולים חדשים אחרים, אסירי ציון לא עלו לישראל במועד הרצוי להם. במשך מספר שנים הם ביקשו אשרות עלייה משלטונות ארצות המוצא שלהם, סורבו וסבלו מרדיפות השלטונות, ואף ריצו תקופות, לעיתים גם ארוכות שנים, במאסר עקב פעילותם הציונית. על כן, כשהתאפשר להם בסופו של דבר לעלות לישראל, לא נותרו להם עוד מספיק שנות עבודה כדי לצבור פנסיה, לפחות כזו שלה היו זכאים אלמלא השנים שאבדו עקב המאסר וסירוב עלייה.

רבים מאסירי ציון סובלים ממחלות כרוניות רבות שנגרמו כתוצאה מתנאי המאסר, אף כי לא כולם מוכרים כנכים.

החוק מקנה לאסיר ציון תגמול לפי הכנסה בסכום השווה ל-60% מהתגמול העיקרי המלא (המשולם לאסיר ציון שהוכר כנכה) אם אין לו בן זוג, ובסכום השווה ל-90% מהתגמול העיקרי המלא אם יש לו בן זוג. על פי החוק מי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית, יהיה התגמול לפי הכנסה בסכום השווה להפרש שבין סכום השווה ל-60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית, לבין סכום התגמול לפי הכנסה שהיה זכאי לו.

כפועל יוצא מהוראה זו, מעטים מאסירי ציון נהנים היום מהתגמול המלא. לפיכך מוצע להעלות את גובה "ההכנסה המרבית", ובמקביל להוריד את אחוז הקיזוז מהסכום העולה על ההכנסה המרבית,  ועל-ידי כך להרחיב את קהל מקבלי הגמלה המלאה ולשפר בצורה משמעותית את מצבם של הנזקקים בקרב אסירי ציון.

בנוסף, מתנה החוק את קבלת הטבות נוספות מכוחו (כגון הנחה בתשלום אגרת טלוויזיה, ארנונה ורכישת תרופות) בקבלת השלמת הכנסה במשך 6 חודשים. היות ומרביתם של אסירי ציון שמקבלים תגמולים במסגרת החוק, אינם מקבלים השלמת הכנסה, מוצע לבטל את ההתניה האמורה.

הצעת חוק של חברי הכנסת משה שרוני ואחרים

  הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - הכנסה מרבית), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד