הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ז-2007
21/06/2007
 
 

הצעת החוק מבקשת לפטור נכים ששיעור נכותם מעל 50% מתשלום אגרת הטלוויזיה.
לנכים נגרמת הרעה משמעותית ומוחשית במצבם הכספי. במקרים רבים  לנכים שנכותם הרפואית היא  בשיעור של מעל 50%,  שרותי רשות השידור מהווים עבורם  חלון יחיד  לעולם .

מתן הטבות מס יסייע בצורה ממשית לאנשים נזקקים. כיום תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 (ק"ת התשל"ד, עמ' 661) פוטרות מאגרת טלוויזיה עיוורים וחרשים-אילמים, וכן לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 (ס"ח התש"ס, עמ' 178), פטורים  מאגרה גם ותיקי מלחמת עולם השנייה. 

השינויים המוצעים ישפרו במקצת את מצבם של הנכים שנכותם הרפואית היא בשיעור של מעל 50%.

הצעת חוק זו באה למנוע עוולה בלתי מוצדקת מכל אותם נכים ששיעור שילובם בתעסוקה הינו קטן מאוד וידם אינה משגת שכר כספי הולם לכלכלתם וכלכלת בני משפחתם.


הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין ואחרים

  הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד