הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – כפל קצבה), התשס"ז-2007
21/06/2007
 
 

עם ניצולי השואה נמנים גם נכי המלחמה בנאצים דהיינו, אנשים שהייתה להם הזכות להשתתף בלחימה נגד הצורר הנאצי. מדובר בפרטיזנים, מורדי גטאות ולוחמים בצבאות בנות הברית. נכים אלה הוכרו במדינת ישראל לפי חוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים) ותנאי התגמול שלהם דומים לתנאי התגמול המשולם לנכי רדיפות הנאצים.

המוסד לביטוח לאומי מפחית כיום מהגמלה המגיעה לנכה המלחמה בנאצים את גמלת הזקנה המגיעה לו לפי חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, מכוח סעיפים 4ג(ג) ו-4ד(ב) לחוק נכי המלחמה בנאצים. הפחתה זו מהווה פגיעה קשה בנכי המלחמה בנאצים, שחלקם הגדול נמצא במצב כלכלי קשה ומחפיר.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להקל במעט על מצבם של נכי המלחמה בנאצים. מדינת ישראל מחויבת לערוך תיקון גדול ונרחב כדי לכפר על החרפה שבמצבם של חלק מהניצולים, וטוב היה לו חלק זעיר מהכספים הרבים המוזרמים להנצחת השואה היה מגיע לניצולים שעודם בחיים.

הצעת חוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ

  הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון – כפל קצבה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד