הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקונים שונים), התשס"ז-2007
13/06/2007
 
 

סעיף 1 בהתאם לחוק האפוטרופסות, עבור זקנים וחסרי ישע שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ממנה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לחוות דעת של פקיד סעד אפוטרופוס שידאג לגופו ו/או לרכושו.

החוק בסעיף 56 מאפשר לבית המשפט לקבוע את שכרו של האפוטרופוס וזה מקבל את שכרו מכספי החסוי. כך נוצר מצב שלחוסים בעלי אמצעים קל למצוא אפוטרופוס, לעומת זאת, לזקנים מעוטי יכולת המתקיימים  מקצבת הביטוח הלאומי, קשה למצוא אפוטרופוס בהתנדבות שיעשה את עבודתו ללא שכר.

הצעת החוק באה לתקן את המצב ולקבוע כי שכר האפוטרופוס הממנה על החסוי המתקיים מקצבאות הביטוח הלאומי ישולם מכספי האפוטרופוס הכללי.

סעיף 2 על פי המצב כיום משרד המשפטים בשתוף עם האפוטרופוס הכללי ועם משרד הרווחה הכין "סל טיפול בחסויים" הכולל את פירוט התפקידים והחובות של האפוטרופוס בטיפולו בחסוי. נראה נכון לעגן בחקיקה כי על שר המשפטים לקבוע בתקנות סל זה על מנת שיחול על כל אפטרופוס.


הצעת חוק של חברי הכנסת אבשלום וילן ו- יצחק  גלנטי

  הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקונים שונים), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד