הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס"ז-2007
5/06/2007
 
 

סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה קובע כי קשיש המתגורר בבית אבות זכאי לפטור ממס עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בשנת המס בעד החזקתו בבית האבות וזאת אך ורק בשל הכנסתו מהשכרת דירת מגורים שבה גר לפני כניסתו לבית האבות. אמנם, קשישים, אשר מתגוררים במוסד סיעודי אינם נכללים בין הזכאים לפי סעיף זה. נוסף על כך, ישנם קשישים, אשר בבעלותם נכס אחר מושכר, כגון חנות, משרד, מגרש וכו'.

מוצע, על כן, להעניק את הפטור גם לקשישים הנמצאים במוסד סיעודי ולהרחיב את מקורות ההכנסה למקורות אחרים .

בסעיף 17(12) לפקודה ניתנה אפשרות ליחיד, המשלם דמי שכירות בעד אחזקת דירה ששכר בישראל, לנכות את דמי השכירות בעד דירה ששכר בישראל. דא עקא, שהמחוקק התיר את הניכוי האמור אך ורק למי שעבר לגור בדירה ששכר "לרגל עבודתו או עיסוקו", וזאת לתקופה של חמש שנים לכל היותר.

הגבלות אלו אינן מוצדקות, ומן הראוי להתיר את הניכוי לכל יחיד ששכר דירת מגורים בישראל ובאותה עת השכיר את דירת הקבע שלו.

הצעת חוק של חברי הכנסת אלחנן גלזר ואחרים

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד