הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת קצבת זקנה והשלמת הכנסה לפנסיונרים עובדים ), התשס"ז-2007
25/05/2007
 
 

על פי המצב הקיים היום, קשישים שהכנסתם מורכבת מקצבת זקנה והשלמת הכנסה, ואשר רוצים לעבוד ולהגדיל את הכנסתם מבלי לפגוע בזכאותם לגמלה,  יכולים לעשות זאת רק עם הכנסה של עד 960 שקלים לבודד (13% מן השכר הממוצע במשק), או 1255 שקלים למי שיש לו בן זוג או ילד (17% מהשכר הממוצע במשק), כאשר ההכנסה עולה מעבר לסכומים אלה, אזי ההפרש מנוכה ואינה נלקחת בחשבון בחישוב הזכאות לגמלה. 

הצעת חוק זו באה לאפשר לאוכלוסיה מצומצמת זו של קשישים שיכולים ורוצים לעבוד, את האפשרות להגדיל במעט את הכנסותיה, שלא על חשבון תקציב המדינה.


הצעת חוק של חברי הכנסת סופה לנדבר ואחרים

  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת קצבת זקנה והשלמת הכנסה לפנסיונרים עובדים ), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד