הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-קיצבת סיעוד), התשס"ז-2007
24/05/2007
 
 

סעיף 227 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן-החוק), קובע כי מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לא יהיה זכי לקצבת סיעוד.

החוק נועד לסייע למי שכתוצאה מליקוי נעשה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום - יום, או הזקוק להשגחה. סעיף 227, כנוסחו כיום, שולל דווקא ממבוטח שמצבו התדרדר עד כדי אשפוז סיעודי כל עזרה מהמדינה.

מטרתו של התיקון לקבוע, כי מי שמצבו זיכה אותו בקצבת סיעוד ימשיך להיות זכאי לקצבה זו גם בעת הימצאו במוסד הסיעודי, שכן אין צידוק להתנערות המדינה מסיוע למי שהעול הכלכלי עליו ועל משפחתו גדל.


הצעת חוק של חבר הכנסת חיים כץ

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-קיצבת סיעוד), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד