הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימון עלות אישפוז), התשס"ז-2007
24/05/2007
 
 

כפי שמצוין כיום חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות – אם היה נכס מקרקעין בבעלות מתאשפז והנכס הועבר לקרוב משפח, ללא תמורה, פחות מחמש שנים לפני פניית המתאשפז למשרד הבריאות לשם אשפוז סיעודי - יותנה האשפוז בסכום שווי דמי שכירות לאותו נכס,. כלל זה יחול גם אם לא חל על אותו בן משפחה חיוב כלל. אם חל עליו חיוב עצמי – סכום זה ישולם בנוסף לחיוב החל עליו.

הצעת חוק זו באה לבטל את סעיף 2.3.5 לחוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות (העברה ללא תמורה לקרוב משפחה) . בקביעת ההשתתפות העצמית של המתאשפז ושל בני משפחתו בעלות הטיפול.

הצעת חוק של חברת הכנסת ליה שמטוב

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימון עלות אישפוז), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד