הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדרת ילד), התשס"ז-2007
24/05/2007
 
 

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, כולל בפרק שענינו ביטוח זיקנה וביטוח שאירים הגדרה של ילד. הגדרה זו משמשת גם בפרקים נוספים, למשל לעניין תלויים בנפגעי עבודה, מענק לאלמנה, דמי מחיה ומענק ליתומים.

לפי ההגדרה שבחוק, ילד יכול להיות גם מי שמעל גיל 18 אם מתקיימים בו תנאים שונים, כגון שירות צבאי או לאומי, לימודי עתודה או סיום לימודים במוסד על יסודי.

מוצע להרחיב את הגדרת ילד ולקבוע כי היא תכלול גם מי שלא מלאו להם 20 שנים, שנקראו לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, ועיקר זמנם מוקדש ללימודים או שקיבלו פטור מחובת שירות ביטחון בשל סיבה רפואית. יצוין כי הנזקקים לקצבאות אלה הם מלכתחילה אנשים נזקקים, אשר מן הראוי להקל עליהם באמצעות הרחבת גיל הילדים הזכאים.

הצעת חוק של חבר הכנסת משה גפני

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדרת ילד), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד