הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון - שירות בקהילה), התשס"ז-2007
22/03/2007
 
 

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד – 2004, נקבע כי משתתפי תכנית מהל"ב יבצעו עבודות שירות בקהילה, וזאת בכדי לאפשר ל"מובטלים כרוניים" להסתגל לשוק העבודה.

עם יישום התכנית נראה כי המקומות אשר אושרו לשירות בקהילה אינם מספקים כל כישורי עבודה למשתתפי תכנית מהל"ב, ובחלק גדול מהמקרים מדובר בעבודות דחק במשרה מלאה.
ממחקרים שנערכו על ידי ארגונים חברתיים שונים עולה כי חלק מעבודות השירות בקהילה נועדות למלא את מקומם של עובדים שהועסקו בשכר לפני הפעלת השירות בקהילה ופוטרו. בדרך זו, משיגות הרשויות המקומיות והעמותות השונות, חיסכון תקציבי משמעותי, לעומת שוק העבודה שיוצא נפסד.

הצעת חוק זו מבקשת לקבוע כי כל משתתף של תכנית מהל"ב, שיופנה ל"שירות בקהילה", יקבל בתקופת שירותו השלמה לגמלתו עד לגובה שכר מינימום, באמצעות תקציב השירותים תומכי העבודה של פרויקט מהל"ב, דבר שיסייע באיתור מקומות עבודה ראויים למשתתפי התכנית.

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון

  הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון - שירות בקהילה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד