הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ז-2007
22/03/2007
 
 

מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) – שענינו "הטבות סוציאליות" – נחתם הסכם בדבר גמלת ניידות בין המוסד לביטוח לאומי לבין המדינה (משרד האוצר), לפיו ניתן לתת הלוואות לאדם עם מוגבלות לצורך רכישת רכב וכן תשלום גמלת ניידות. דא עקא, שההסכם קובע כי מוגבל בניידות (סעיף 2 להסכם) הוא רק מי שמלאו לו שלוש שנים ולא עבר את גיל 65, והוועדה הרפואית קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות.
במצב הקיים המוסד לביטוח לאומי איננו יכול לתת הטבות למי שעבר את הגיל הנקוב, דהיינו 65. כיום, תוחלת החיים במדינת ישראל היא ארוכה יותר, ואנשים קשישים זוכים בה לאריכות ימים ולפעילות גם מעבר למעגל שנות העבודה הפורמאלי.

מוגבלים בניידותם, שהיו זכאים לגמלת ניידות לפני הגיעם לגיל 65, וכן אנשים שהפכו למוגבלים בניידות לאחר גיל 65,  אשר מבקשים להמשיך באורח חיים עצמאי גם לאחר גיל 65 ולא עברו את גיל 67- עלולים ליפול כנטל על החברה, במקום לזכות אף הם בהטבה סוציאלית.

החוק קבע את גיל הפרישה והעמידו על גיל 67, ולכן יש צורך לתקן בהתאם לכך גם את חוק הביטוח הלאומי.

הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד