הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז -2007
22/03/2007
 
 

כיום אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, תש"ן-1989, רשאי לקבל הנחה בשיעור של כ- 30% בתשלומי הארנונה החלים על דירתו המשמשת למגוריו.

מטרת תיקון זה היא להקל על אותם אזרחים ותיקים אשר הגיעו לגיל 80 וצריכים לשאת בנטל תשלומי הארנונה ותשלומים מצטברים נוספים מכוח החוק.

מיותר לציין כי אנשים אלו אינם בעלי יכולת השתכרות, וכי הכנסתם החודשית מסתכמת בקצבת הזקנה המופרשת להם מהביטוח הלאומי.

לפיכך מוצע בזאת כי אזרחים ותיקים אשר הגיעו לגיל 80 ייהנו מהטבה של פטור מלא מתשלומי ארנונה, מה שיאפשר לאוכלוסייה זו קיום בכבוד.


הצעת חוק של חברי הכנסת סופה לנדבר ואחרים

  הצעת חוק האזרחים הותיקים (תיקון - פטור מתשלום ארנונה לאזרח מגיל 80), התשס"ז -2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד