הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- טיפול פסיכותארפויטי בידי פסיכולוג מומחה), התשס"ז-2007
13/03/2007
 
 

הצעת החוק באה לתקן את סעיף 9(ב) הקיים כיום בחוק הפסיכולוגים, על מנת להתאימו למצב הנוכחי לפיו התפתחו מספר התמחויות במקצוע, ועל מנת להבטיח כי הטיפול יינתן על ידי המומחים בתחומם בלבד.

חוק הפסיכולוגים נועד להבחין בין אלה שרכשו השכלה אקדמית בפסיכולוגיה ועסקו בטיפולים הקליניים לבין אלה שלא הוכשרו לעסוק בפסיכולוגיה. מאז חקיקת החוק ועד היום נוספו תחומי מומחיות חדשים שבאו לענות על צרכי אוכלוסיות ספציפיות כגון נכים, ילדים, חולים במחלות גופניות וכדומה ובהתאם פותחו תכניות לימוד והכשרה הכוללות טיפול פסיכולוגי ע"פ מודלים תואמים לאוכלוסיות אלו. בתקנות הפסיכולוגים מצוין כי חובת המתמחים בפסיכולוגיה שיקומית, רפואית, חינוכית והתפתחותית כוללת טיפול פסיכולוגי. עקב החוק לא יכלו תחומי המומחיות החדשים לכלול בדרישות ההתמחות את המונח פסיכותרפיה ובמקומו רשמו:"טיפול פסיכולוגי". יחד עם זאת, בשום מקום לא מוגדר ההבדל בין פסיכותרפיה לבין טיפול פסיכולוגי או נפשי, משום שלמעשה שני המונחים זהים. מאחר ולא קיים בארץ חוק ל פסיכותרפיה, המגדיר מי רשאי לעסוק בתחום, הרי שנוצר מצב לפיו כל אחד רשאי לתת פסיכותרפיה(כולל עו"ס,מטפלים באמנויות וכו') למעט פסיכולוגים שאינם בעלי התמחות קלינית, עקב נוסחו של 9(ב) כיום.

הצעת החוק באה לצמצם את המצב הקיים כיום לפיו פסיכולוגים שאינם בעלי התמחות קלינית אינם רשאים להעניק טיפול פסיכותראפויטי (טיפול נפשי) למרות התמחותם  בתחום הטיפול. מצב זה מהווה פגיעה בחופש העיסוק של פסיכולוגים שאינם קליניים שאינם יכולים להעניק טיפול פסיכותראפויטי, ופגיעה בהתאם במטופלים שלא יכלו לקבל טיפול כאמור מהפסיכולוגים, ולעיתים מקבלים טיפול פסיכותראפויטי ממי שאינו פסיכולוג כלל. יתרה מכך, הפגיעה במטופלים באה גם לידי ביטוי בעובדה שמטופלים הזקוקים לטיפול מפסיכולוג מומחה (כגון ילדים עם קשיי התפתחות, נפגעי תאונות דרכים ועוד) אינם יכולים לקבל טיפול כולל ומלא-שכן על אף היותו של טיפול פסיכותראפויטי חלק אינהרנטי מהטיפול הניתן על ידי פסיכולוג מומחה שאינו פסיכולוג קליני, אינו רשאי כיום לתת טיפול פסיכותראפויטי למטופליו.

המצב כיום אינו הגיוני – מחד גיסא, פסיכולוגים נדרשים במסגרת תקנות הפסיכולוגים לעבור הכשרה ופרקטיקה של מתן טיפול פסיכותראפויטי בתחום התמחותם ולהבחן על כך בסיום תהליך ההתמחות, ומאידך-לשון החוק אוסרת עליהם לתת טיפול אותו הוכשרו לתת, על אף שלמדו והוכרו כמומחים בתחום.

הצעת חוק של חברי הכנסת שלמה ברזניץ ואחרים

 

  הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון- טיפול פסיכותארפויטי בידי פסיכולוג מומחה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד