הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון- זכאות לגמלה למי שיצא את ישראל למילוי מצווה דתית), התשס"ז-2007
13/03/2007
 
 

לפי סעיף 14א בחוק הבטחת ההכנסה, זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי במידה ויממש את זכותו לנסוע למדינה אחרת גם אם לזמן קצר, יאבד את זכויותיו הלגיטימיות להבטחת הכנסה.
התיקון המוצע בא לקבוע שזכאי אשר מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, שיצא את ישראל למען מילוי מצווה דתית כמו עלייה לרגל למכה(חג' ועומרה), לא יאבד את זכותו לקבל את הגמלה ואת זכויותיו להבטחת הכנסה.

מילוי מצווה דתית הנה זכות לכל אדם מאמין ומוקנה לו מעצם חוק חופש הפולחן. ועל כן, שלילת קצבה או גמלה למי שיצא את ישראל לצורך מילוי מצווה דתית הנה מנוגדת

הצעת חוק של חברי הכנסת עזמי בשארה ואחרים

  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון- זכאות לגמלה למי שיצא את ישראל למילוי מצווה דתית), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד