הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – חובת מינוי עורך דין), התשס"ז-2007
27/02/2007
 
 

התיקון בא לשנות את החוק בכל הנוגע לסמכות ולאפשרות לכפות על מבוגרים אפוטרופסות בניגוד לרצונם ושלא לצורך.

קיימת חשיבות רבה לבחינת הליך מינוי אפוטרופוס ולפיקוח על פעולותיו. הליך זה צריך להיעשות תוך כדי שמירת זכויות החסוי, והקפדה לבל ימונה אפוטרופוס ללא צורך.

כיום, מינוי אפוטרופוס על רקע הקלות היחסית למינוי אפוטרופוס והפיקוח המועט של האפוטרופוס הכללי,  יש מקום לשינוי בחוק.  הדבר בעייתי אף יותר כשמדובר בחסויים ערירים;

במקרים של חסויים ללא קרובי משפחה או אדם שיהיה מוכן להיות להם לאפוטרופוס, משמשת להם כאפוטרופוס ה"קרן לטיפול בחסויים". קרן אשר הוקמה על ידי האפוטרופוס הכללי ודואגת לצרכיי החסוי בתמורה לדמי טיפול.

 לפיכך מוצע כי ימונה  עורך דין לכל חסוי ערירי לכל אורך הדיון בבקשת האפוטרופסות אשר יבטיח שהליך האפוטרופסות יבוצע תוך שמירת חירותו של החסוי, ויאפשר לאותו אדם להתגונן בכלים המשפטיים העומדים לרשותו.

ההגנה חשובה נוספת בחוק היא החובה המוטלת על בית המשפט לשמוע את דעתו של החסוי. לדבר חשיבות רבה בנוגע לשאלה האם יש למנות אפוטרופוס, ואף בקשר לזהותו של האפוטרופוס והיקף סמכויותיו. 

על כן מוצע כי במידה והחסוי מסוגל להביע דעה, ייתן הוא דעתו לפני בית המשפט בנוגע למקום מגוריו ואופן הטיפול הרפואי  בו. 

הצעת חוק של חברי הכנסת יצחק גלנטי ואחרים

  הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – חובת מינוי עורך דין), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד