הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ז-2007
27/02/2007
 
 

כיום, אין נוהל במוסד לביטוח לאומי המסדיר את נוכחותו של מתורגמן הדובר את שפתו של התובע המופיע בפני רופא או בפני ועדה רפואית הפועלת לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. עם זאת, מציין המוסד לביטוח לאומי בהזמנה להופעה בפני הוועדה הרפואית, כי יש באפשרות התובע להביא עמו אדם שיתרגם את דבריו. באם מגיע התובע ללא מתורגמן, נדחית ישיבת הועדה והתובע מתבקש לבוא עם מתורגמן.

הצעת החוק מבקשת לחייב את המוסד לביטוח לאומי לספק מתורגמן שיהיה נוכח במהלך הדיון בתביעתו של אדם שאינו דובר את השפה העברית, ובלבד שהרופא או אחד מחברי הוועדה אינו דובר את שפת התובע המופיע בפני הוועדה.

ראוי לציין כי במקרים רבים, האוכלוסייה הנזקקת לוועדות הרפואיות אינה דוברת את השפה העברית ברמה המאפשרת תקשורת חפה מטעויות, וכך מוצאים עצמם אזרחים אלה נפגעים.


הצעת חוק של חברי הכנסת סטס מיסז'ניקוב ו-ליה שמטוב

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד