הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - הודעה מוקדמת על רישום למוסדות חינוך), התשס"ז-2007
27/02/2007
 
 

במסגרת התיקון משנת 2005 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אשר משרד החינוך נטל חלק חשוב בהכנתו ובקידומו, נקבע כי בתוך 12 שנים, כל בתי הספר בישראל יהיו נגישים לתלמידים בעלי מוגבלות. בתקופה אמורה זו, תתבצע הנגשה מלאה של כלל מוסדות החינוך וגני הילדים, משמע התקנה והתאמה של מעלית, שבילי גישה לכיתות ותאי שירותים המותאמים לבעלי מוגבלות. 

למותר לציין כי קיימת חשיבות גדולה בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מוסדות החינוך וגני הילדים ברשויות המקומיות, הן לבעלי המוגבלות והן לסביבה. למצער, כיום רובם של מוסדות החינוך וגני הילדים אינם נגישים לבעלי מוגבלות ותלמידים אלה אינם ממשים את זכותם החוקית לשוויון, והם נאלצים להתפשר על איכות המוסד ומיקומו, כאשר השיקול היחיד הנו מידת נגישותו של אותו מוסד.

כיום, מדיניות משרד החינוך מאפשרת העברת תקציב להנגשת מוסד חינוכי רק כאשר בעל המוגבלות נרשם למוסד החינוכי, משמע כחודשיים טרם תחילת הלימודים. ניסיון העבר מעלה כי מאחר והנגשת מוסדות חינוך אורכת זמן רב, תלמידים עם מוגבלות נאלצים ללמוד במוסדות חינוך שאינם נגישים, על כל התלות וההשפלה הכרוכים בכך, עד שהמבנה מותאם לצרכיהם.

לפיכך, יש לתת מענה מיידי לכלל התלמידים בעלי המגבלות, עוד בתחילת דרכם במערכת החינוך, באמצעות הכנה להנגשה עוד בטרם רישום והגעת התלמיד למוסד החינוכי. לפיכך, הצעת החוק מציעה כי הורה לילד עם מוגבלות יודיע על רצונו ברישום למוסד חינוכי זה או אחר לרשויות המקומיות ולהקדים את הרישום הפורמאלי, דבר אשר יאפשר לרשויות לנקוט פעולות הנגשה מוקדמות למוסד החינוכי הנבחר; שר הפנים, בשיתוף שר החינוך, יקבעו הוראות לעניין ההודעה המוקדמת.

הצעת חוק של חברי הכנסת סטס מיסז'ניקוב ואחרים

  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - הודעה מוקדמת על רישום למוסדות חינוך), התשס"ז-
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד