הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון - המועצה הארצית לשיקום), התשס"ז-2007
20/02/2007
 
 

כיום, כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה הנם אנשים עם מוגבלות, אשר מסתייעים במסגרות ממשלתיות וציבוריות שונות לצורך השתלבותם בחברה ולצורך קבלת שירותי שיקום, תמיכה ומימוש זכויותיהם החוקיות.

על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 (להלן – החוק), מיוצגים נכי הנפש ובני משפחותיהם במועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה על ידי ארגונים שלדעת שר הבריאות מייצגים את חולי הנפש ואת בני משפחותיהם (פסקאות 4(7) ו-4(8) לחוק). כדי להבטיח את שקיפות הליך הבחירה של שר הבריאות, מן הראוי כי שר הבריאות, בטרם קבלת ההחלטה, יתייעץ עם הגורם המקצועי הממשלתי המתאים ביותר לעניין -  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים.

הצעה זו, מטרתה יצירת שקיפות ציבורית ראויה בהליך בחירת הארגונים המייצגים את חולי הנפש ואת בני משפחותיהם במועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה.

הצעת חוק של חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב

  הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון - המועצה הארצית לשיקום), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד