הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ז-2007
6/02/2007
 
 

ישנם ותיקי מלחמת העולם השניה החיים בישראל שהינם נכים. למרביתם כבר מלאו 80 שנים והם מחוסרי דיור. אנשים אלה נאלצים לשלם את החלק הארי של שכר הדירה מתוך קצבאותיהם, אשר את יתרתן הם מוציאים על טיפולים רפואיים חיוניים.

לפיכך מוצע להעניק לותיקי מלחמת העולם השניה הנזקקים, שלהם נכות בדרגה שאינה פחותה מ-10% (להלן – נכה) הטבות מוגברות מכוח חוק ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 (להלן – החוק):
- הנחה בשיעור של 85% לרכישת תרופות (ולא רק 75%);
- סיוע בשיעור 20% בשכר דירה (ולא רק 10%);
- מענק הטבות שנתי בשיעור 25% מהשכר הממוצע (ולא רק 15%).

עוד מוצע לקבוע כי אלמן או אלמנה של ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה יהיו זכאים לכלל ההטבות הניתנות מכוח החוק למשך כל ימי חייהם (ולא רק לחלק מן ההטבות למשך 3 שנים).

לבסוף, מוצע כי מענק ההטבות המשתלם לותיקי המלחמה הנזקקים, בין שהם נכים ובין שאינם נכים, ישתלם, בחלקים שווים, בשני מועדים: בחודש מאי ובחודש נובמבר של כל שנה.

הכוונה היא לציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית החל ב-9 במאי, ולשלם את יתרת הסכום בחודש נובמבר לקראת העליה הצפויה בהוצאות החשמל עם תחילת החורף.

הצעת חוק זו תתקן את המעוות ותעניק לאוכלוסיה מבוגרת זו, הסובלת גם מנכות, מעט מן המגיע לה.  


 

  הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד