הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרות זכאות), התשס"ז-2007
6/02/2007
 
 

מוצע לשנות את הגדרת נכה שתכלול קבוצות נוספות שלא נכללות בגדר החוק, ובמרכזן – את יהודי לוב ותוניסיה. מדובר בקבוצה קטנה של נכים מבוגרים אשר נכותם נגרמה בוודאות כתוצאה מרדיפות הנאצים. תיקון החוק יהווה "תיקון עוול היסטורי" והנטל על תקציב המדינה לא יהיה רב.
מוצע לקבוע, בין היתר, כי הזכאות לתגמול תהיה מיום הגשת הבקשה.

כן מוצע לקבוע כי נכי רדיפות הנאצים יהיו זכאים לקבלת תגמולים ללא תלות בתאריך עלייתם בישראל ולא כפי שהחוק בנוסחו הנוכחי קובע שתגמולים ישולמו רק לנכי רדיפות הנאצים אשר עלו לישראל עד לשנת 1953, ואשר יוצר כיום הפליה בין נכים שונים.

כן מוצע לקבוע כי בניגוד לחוק הקיים, נכה רדיפות הנאצים ששהה בחו"ל שלא למטרות ריפוי, יהיה זכאי לתגמול.

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרות זכאות), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד