הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – הסדר שלא ייחשב הסדר כובל – אשפוז סיעודי כרוני), התשס"ז-2007
30/01/2007
 
 

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), אוסר על אדם להיות צד להסדר כובל אלא אם כן קיבל אישור, היתר זמני או פטור לעשות כן.

על אף האמור, סעיף 3 לחוק מונה שורה של הסדרים שאינם נחשבים הסדרים כובלים כגון הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק של תוצרת חקלאית מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים, אם כל הצדדים להסדר הם המגדלים או המשווקים בסיטונאות; הסדר שארגון עובדים או ארגון מעבידים צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקתם של עובדיו ולתנאי העבודה, ועוד.

מוצע להוסיף להסדרים שלא יחשבו כהסדרים כובלים הסדר שכל כבילותו נוגעת לאשפוז חולים סיעודיים כרוניים שעיקרם חולים סיעודיים גריאטריים.

אשפוז וטיפול בחולים סיעודיים כרוניים גריאטריים הינו נושא אנושי ורגיש מהמעלה הראשונה, ויש לפעול לגביו לפי אמות מידה מקצועיים בריאותיים.

הצעת חוק של חבר הכנסת משה שרוני

  הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – הסדר שלא ייחשב הסדר כובל – אשפוז סיעודי כרוני), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד