הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העלאת שיעור ההנחה בעד תרופות לאזרחים ותיקים), התשס"ז-2007
30/01/2007
 
 

לפי נתוני המוסד לביטוח הלאומי נכון ליוני 2006, 23.6% מאוכלוסיית הקשישים בישראל קיבלו קצבת השלמת הכנסה, דבר המעיד על העוני הקשה הקיים בקרב אוכלוסייה זו בישראל.   
חלק גדול מהתקציב החודשי של אדם קשיש מופנה לטיפולים רפואיים ולרכישת תרופות.
אי לכך מוצע להקל על אוכלוסיית הקשישים בישראל ולהגדיל את שיעור ההנחה הניתנת לאוכלוסייה זו בגין רכישת תרופות.

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בנוסחו כיום, אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה זכאי להנחה בשיעור של 50% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות.

מוצע בהצעת חוק זו להעלות את שיעור ההנחה לה זכאים אזרחים ותיקים שמשתלמת להם גמלת הבטחת הכנסה מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות ל-85%, וזאת בכדי להקטין, ולו במעט, את הנטל הכלכלי הרובץ עליהם.

 

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העלאת שיעור ההנחה בעד תרופות לאזרחים ותיקים), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד