הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ז-2007
30/01/2007
 
 

חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים), מעניק את הסמכות למתן היתר להעסקת עובד זר בידי יחידת הסמך למתן היתר להעסקת עובד זר, שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
 
המצב כיום הקבוע בנוהל למתן היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד מכוח סעיף 1יד לחוק עובדים זרים, מחייב את הקשיש לעבור מבחני תלות מביכים ומאריך את הפרוצדורה הנדרשת על מנת לקבל היתר להעסיק עובד זר.

על כן, מוצע לקבוע כי אדם שמלאו לו 85 שנים יהיה זכאי לקבל מהממונה לפי חוק עובדים זרים אישור אוטומטי להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד.


הצעת חוק של חבר הכנסת חיים כץ

  הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד