הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת מענק במקרה פטירה), התשס"ז-2007
23/01/2007
 
 

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), אדם שהייתה משתלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים, נפגעי עבודה או תגמולים למתנדבים, זכאי בן זוגו בשעת מותו לתשלום מענק חד פעמי, ובאין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה. על פי החוק, מענק הפטירה ישולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות להקמת המצבה של המנוח, וזאת אם מתקיימים שני תנאים מצטברים: בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח ולא שולם לו מענק פטירה, וכן אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

הצעת חוק זו נועדה לתקן עוול הקיים במצב החוקי הנוכחי לפיו בתנאים אלו קרוביהם או חבריהם של נפטרים עריריים אינם זכאים למענק פטירה עבור הוצאות הקמת מצבה לנפטר, דבר המטיל עליהם נטל כלכלי כבד ולא מוצדק.


הצעת חוק של חברת הכנסת אורית נוקד

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת מענק במקרה פטירה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד