הצ"ח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תיקון – נגישות לשירותי תחבורה ציבורית – קיצור מועדי הודעה
12/12/2006
 
 

לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003, מכוחו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, על אדם עם מוגבלות הנע בכסא גלגלים אשר נזקק להפעלת מתקן הרמה בתחנת רכבת, להודיע למוקד השירות של הרכבת על מועד ויעד נסיעתו 24 שעות מראש, כאשר לאחר 4 שנים מתחילת תוקפן של התקנות תהא תקופת הזמן הנדרשת להודעה כאמור 12 שעות מראש.

מכיוון שרכבת הינה מערכת היסעים זולה, זמינה ומיידית, ומכיוון שהפעלת מתקן ההרמה אמורה להיות פעולה פשוטה ומהירה – אין הגיון בדרישת הודעה מראש זמן ארוך כל כך לפני הנסיעה.

לפיכך, מוצע לקצר את הזמן הנדרש להודעה מראש.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ז – 11.12.06

הצעת חוק של חבר הכנסת מגלי והבה

  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – נגישות לשירותי תחבורה ציבורית – קיצור מועדי הודעה
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד