הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון לקבלת שירותים, התשס"ז-2006
9/11/2006
 
 

הצעת החוק באה לענות על צורכיהם של ילדים הנמצאים במצבי סיכון שונים.
החוק המוצע נועד להבטיח את גדילתו והתפתחותו התקינה במשפחה ובחברה של ילד בסיכון על ידי מתן סיוע של המדינה לילד ולאחראי עליו כשאינו מסוגל לדאוג לכך בעצמו. בעשותה כן תמלא המדינה בין השאר אחר ההתחייבויות שנטלה על עצמה כאשר אישרה ביום 4 באוגוסט 1991 את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, ותיישם לגבי הילדים את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

החוק המוצע מגדיר מיהו ילד בסיכון, קובע מנגנון לקבלת החלטות, לאבחון ילדים ולקביעת תכנית טיפולית מתאימה, ומתן שירותים חברתיים ואישיים מתוך רשימה של שירותים בהתאם לרמות סיכון מוגדרות לכל ילד.

כן מוצע כי דעתו של הילד תישמע בכל הנוגע לו.

  הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון לקבלת שירותים, התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד