הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת זכאות לגמלת סיעוד), התשס"ז-2006
7/11/2006
 
 

סעיף 229 לחוק ביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, קובע כי: "על אף הוראות סעיף 296, הזכאות לגמלת סיעוד תתחיל בתום 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה".

מהאמור לעיל עולה כי אף אם נקבע כי המבוטח נמצא במצב בו נקבע כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום-יום או כי הוא זקוק להשגחה מתמדת, הזכאות לגמלת הסיעוד תתחיל רק בסוף החודש בו הוגשה התביעה לגמלה. עקב כך עלול להיווצר מצב בו המבוטח מגיש את התביעה בתחילת החודש, ותקופת הזכאות תתחיל רק בסופו של אותו חודש.

מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע את מועד תחילת הזכאות למועד אישור התביעה, אף אם טרם חלפו 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת זכאות לגמלת סיעוד), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד