הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תמורה לבית חולים ציבורי), התשס"ז-2006
6/11/2006
 
 

בתי חולים ציבוריים נותנים שירותים לציבור לפי סל שירותי הבריאות שהציבור זכאי לו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי). ואולם דמי ביטוח הבריאות שמשלם הציבור ומקורות המימון של חוק ביטוח בריאות ממלכתי אינם מגיעים לבתי החולים הציבוריים ישירות, אלא לקופות החולים והן מעבירות לבתי החולים הציבוריים את הכספים המגיעים להם. כתוצאה מכך, בתי החולים הציבוריים שנתנו את השירותים לפי הסל שבחוק מתקשים לגבות את התמורה בעבורם, דבר המשבש את תפקודם התקין בשירות הציבור ואת יכולתם להוסיף ולתת את השירות לציבור.

על כן מוצע לקבוע כי במידה וקופת החולים תעכב או תימנע מתשלום עבור טיפולים שקיבלו מבוטחיה בבית החולים הציבורי, ולאחר שבית החולים הציבורי יוכיח כי נתן את הטיפול למבוטחי קופת החולים ולא קיבל תמורה עבור טיפולים שנתן, למרות דרישתו, יוסמך חשב משרד הבריאות להעביר ישירות אל בית החולים הציבורי את התמורה עבור הטיפול כאמור ולקזז את סכום ההעברה מן ההקצבה המועברת לקופת החולים.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תמורה לבית חולים ציבורי), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד