הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מפעלים מוגנים), התשס"ז-2006
6/11/2006
 
 

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002, הוסף לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, סעיף 12א אשר קובע סכומי הכנסה נמוכים יותר מהשיעורים שחלו עד למועד האמור לגבי מי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה וטרם מלאו לו 55 שנים.

משמעות הפחתת הסכומים המנוכים היא שמשולמת לזכאי גמלה בשיעור נמוך יותר.
 
בין היתר, הפחתת סכום הזיכוי פוגעת בעובדים במפעלים מוגנים בהם מועסקים אנשים בעלי מוגבלויות שונות תמורת שכר נמוך במיוחד, אשר על פי רוב אין ביכולתם להשתלב בשוק העבודה הרגיל ולשפר את רמת שכרם.
   
מוצע להחזיר את המצב לקדמותו לגבי עובדים במפעלים מוגנים, אשר נפגעים אף הם מתיקון החוק ואשר אין באפשרותם לדאוג לצרכי מחייתם ממקורות אחרים, ולקבוע לגביהם את סכום הניכוי שהותר לנכות לפני תחולתו של התיקון האמור, כפי שקבוע בסעיף 12(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מפעלים מוגנים), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד