הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2006
3/11/2006
 
 

הצעת החוק באה להעניק לתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים את העדיפות ומעמד ספק המועדף במכרזים פומביים והתקשרויות המדינה, התאגידים הממשלתיים, מועצות דתיות וקופת חולים.
בסוף שנת ה-80 ביטלה הממשלה את מעמד הספק המועדף לחברת "המשקם" לתעסוקת נכים ומוגבלים. מצב זה ,אף לדעת משרד הרווחה, פגע מאוד בחברה וביכולתה להתמודד עם ספקים משוק העבודה הטבעי.

הצעת החוק קובעת כי שרי האוצר, התעשייה המסחר והתעסוקה והרווחה יקבעו הוראות מיוחדות שיתנו העדפה לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים ובדרך זו תובטח לעובדי התאגידים, שתפוקתם נמוכה, רציפות בתעסוקה גם על חשבון שיקולי כדאיות כספית בהעסקתם וכן מתן תנאי עבודה מיוחדים לאוכלוסייה ההולמים את מוגבלויותיהם. למדינה אינטרס מיוחד להבטיח את קיומם של המפעלים המוגנים, כדי למנוע מעובדיהם ליפול כנטל על שירותי הרווחה.

  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד